Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Vi måste minska kostnaderna

Corona-pandemin är över oss och på kort tid har förutsättningarna ändrats påtagligt. Det gäller alla – aktiva, tränare och ledare.

Hela Sverige har gått i stå med stor negativ ekonomisk påverkan för hela idrottsrörelsen. Våra intäkter genom Marathongruppen har helt stannat upp. Om vår verksamhet ska kunna överleva behöver vi alla dra vårt strå till stacken.
Styrelsen har inlett ett arbete för att kraftigt minska kostnader och hitta alternativa sätt att dra in pengar till vår verksamhet. Mer information kommer senare men utan ert stöd och medverkan kommer det inte att gå.

Viktigt att minska kostnaderna
Jag vädjar därför till er alla att hålla i pengarna, minska utgifterna och tänk smart. Har ni några idéer på vad vi kan göra? Ta i så fall kontakt med styrelsen!
Pandemin kommer att gå över men vi vet inte när. Fortsätt att träna men lyssna på de råd som gäller för att minska smittspridningen i samhället. Jag är övertygad om att vi kommer att klara detta tillsammans och gå stärkta ur denna kris.

Andreas Carlborg
Ordförande Spårvägen Friidrott