Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb
Daniel Lams, t h, är BRIS-ombud och höll en tretimmarsutbildning för Spårvägens tränare, ledare och styrelse. T v Jan Kowalski, initiativtagare till utbildningen. Foto: Jonas Hedman

Välbesökt BRIS-utbildning på Stadion

Den 7 december genomförde Spårvägen tillsammans med BRIS – Barnens rätt i samhället – en tre timmar lång utbildning i Torben Grut-salen på Stadion. BRIS-ombudet Daniel Lams delade med sig av tips på hur man agerar om man märker att något inte står rätt till med barn och ungdomar och kursdeltagarna fick också göra flera övningar. 33 spårvägare deltog.

Initiativtagare till kursen är Spårvägens ordförande Jan Kowalski och anledningen är de sexuella övergrepp och trakasserier som uppmärksammats i media det senaste halvåret. Spårvägens styrelse har bestämt att samtliga ledare och tränare i klubben ska genomgå en utbildning som relaterar till ämnet. Syftet är att motverka att något liknande händer i Spårvägen i framtiden och om det händer ha god beredskap.
BRIS-ombudet Daniel Lams varvade teori och praktik under kvällen där deltagarna två och två eller tre och tre bland annat fick göra flera övningar för att få inblick i hur barn tänker och fungerar. Detta i syfte att se saker från barns perspektiv eftersom vuxnas perspektiv ofta inte stämmer överens med den bild som barn har.
Daniel tryckte speciellt på detta: Ta barn på allvar, ge dem tid, förtroende, positiv bekräftelse. Öppna upp för samtal och visa att det är okej att prata om vad som helst.

Ur kursinnehållet
• Barns egna perspektiv av utsatthet.
• Att tillägna sig en lyhördhet för att upptäcka barn som far illa och agera.
• Ökad kunskap om barns och ungas rättigheter enligt barnkonventionen.
• Vad innebär ett barnperspektiv
• Vikten av samtal
• Öka förmågan till ett lyhört lyssnande
• Möjliggöra berättande
• Synliggöra egna värderingar
• Praktiska övningar och rollspel

Daniel Lams nås på daniel.lams@bris.se