Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Valberedningens förslag till årsmötet 20/3

Spårvägen har årsmöte den 20 mars och valberedningen har föreslagit följande:

Till mötesordförande föreslås
Johan Storåkers  

Till ordförande föreslås
Nyval av Andreas Carlborg på ett år

Ledamöter med ett år kvar på mandatperioden
Gunilla Fröberg avser fullfölja sin mandatperiod
Lars Hagström avser fullfölja sin mandatperiod
Åke Ruus avser fullfölja sin mandatperiod
Roger Thorstensson avser fullfölja sin mandatperiod

Till styrelseledamöter föreslås
Nyval av David Fridell på två år
Omval av Anders Johrén på två år
Nyval av Henrik Skoog på två år
Omval av Anders Tallgren på två år

Till revisorer föreslås
Omval av Kent Gerhardsson på ett år
Vakant

Till revisorssuppleant föreslås
Omval av Alexander Eriksson på ett år

Valberedningen

Dagordning med mera för årsmötet.