Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Valberedningens förslag till årsmötet 17/3

Torsdagen den 17 mars 2016 kl 19.00 restaurang Jakthornet, Fiskartorpsvägen 20 (ett spjutkast från kansliet vid Östermalms IP).

Till Ordförande föreslås
omval av Andreas Carlborg på ett år

Styrelseledamöter med ett år kvar på mandatperiod
Lars Hagström avser att fullfölja sin mandatperiod
Åke Ruus avser att fullfölja sin mandatperiod
Roger Thorstensson har lämnat styrelsen i enlighet med stadgarna som säger att en anställd i Spårvägen inte samtidigt kan vara ledamot i styrelsen

Till styrelseledamöter föreslås
Omval av Anders Johrén på två år
Omval av David Fridell på två år
Omval av Anna Sunneborn på två år
Fyllnadsval av Marianne Schmidt på ett år

Till Revisorer föreslås
Omval av Kent Gerhardsson på ett år
Vakant

Till Revisorssuppleant föreslås
Omval av Alexander Eriksson på ett år

Stockholm 2016-03-08

Valberedningen
Claes Albihn        
Gladys Bamane
Bo Stivert

Inbjudan till årsmötet