Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb
Några av årsmötesdeltagarna i Alvik. Fr v Johan Storåkers, Mohammad Reza, Kent Claesson, Anders Johrén (stående), Andreas Carlborg, Lasse Hagström (närmast), Lena Örn och Louise Sandberg. Foto: Jonas Hedman

Unikt årsmöte via Internet

För första gången i Spårvägens 101-åriga historia genomfördes årsmötet digitalt. Platsen var Marathongruppens kansli i Alvik onsdagen den 16 september.

Efter en liten utmaning att få det digitala att fungera via programmet Teams så räknades 26 röstberättigade medlemmar in – tolv via nätet och 14 som var på plats fyskiskt. Efter att ordförande Andreas Carlborg inlett mötet så valdes Johan Storåkers till mötesordförande och David Fridell till sekreterare. Den 110-sidiga årsberättelsen föredrogs av Jonas Hedman och vice ordförande Anders Johrén och kassör Åke Ruus berättade att 2019 års resultat blev en förlust på 140 000 kr.

Stadgeändringar bordlades
Beträffande valen så gick de helt enligt valberedningens förslag vilket medförde att Andreas Carlborg omvaldes som ordförande för ytterligare ett år medan Louise Sandberg, Anders Johrén och David Fridell omvaldes på två år .
Det blev en liten diskussion om styrelsens förslag till stadgeändring och Jan Kowalski hade några synpunkter som medförde att förslaget bordlades tills nästa fyskiska årsmöte. Strax efter kl 20 avslutade Johan Storåkers mötet genom att knacka med den bastanta träklubban i bordet och förklara det för avslutat.

Spårvägen Friidrotts styrelse 2020
I och med att det kontituerande mötet genomförs i samband med nästa styrelsemöte är detbara ordförandeposten som är klar men ledamöterna är valda.

Ordförande
Andreas Carlborg

Ledamöter    
Anders Johrén
David Fridell
Lena Örn
Åke Ruus
Lars Hagström
Louise Sandberg
Tobias Lundgren
 
Revisor: Kent Gerhardsson
Revisorsuppleant: Alexander Eriksson

Valberedning    
Bo Stivert (sammankallande)
Claes Albihn
Gladys Bamane