Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb
Många givande bordsdiskussioner var det i Växjö. Foto: Fredrik Trahn

Tunga ämnen på Ordförandekonferensen

Den gångna helgen genomfördes den årliga Ordförandekonferensen i Växjö. Spårvägens representant var Anders Tallgren som här rapporterar från en bra helg med givande diskussioner. 

Ordförandekonferensen är ett viktigt forum i Svensk Friidrotts planeringsprocess “Friidrott för 2010-talet” som klubbades på förbundsårsmötet i mars 2009. Processen bygger på långsiktiga mål inom 5 fokusområden (Elit och landslag, Tränar och ledarutveckling, Föreningsutveckling, Arrangemang samt Barn och ungdom) och varje höst samlar distrikten klubbarna till avstämningsmöten och sedan ses man på Ordförandekonferensen och fastställer en genomförandeplan för det kommande verksamhetsåret.
Årets konferens inleddes dock med en ordentlig värdegrundsdiskussion mot bakgrund av händelserna som kommit fram i ljuset av Patrik Sjöbergs bok “Det du inte såg” som publicerades i våras. Förbundsstyrelsen, distriktens ordföranden och Elitklubbarna tog fram ett gemensamt uttalande och en gemensam handlingsplan som understryker vår nolltolerans mot alla former av kränkningar och övergrepp:

Gemensamt uttalande från Svensk Friidrotts ordförandekonferens:
Svensk Friidrotts förbundsstyrelse, distriktsordföranden och ett urval elitklubbsordföranden har vid möte i Växjö idag fattat beslut avseende friidrottens handlingsplan och fortsatta arbete inom området kränkningar och trakasserier.
Svensk Friidrotts samlade ledning ser allvarligt på händelserna i vår verksamhet och deklarerar enhälligt att vi inte tolererar att någon som deltar i friidrottslig verksamhet utsätts för någon form av kränkningar. Det är helt emot friidrottens värdegrund och vi accepterar inget annat än nolltolerans.
Vi vill samtidigt understryka att det är viktigt att misstankar om brott inom området polisanmäls så att en utredning kan avgöra skuldfrågan.
Vi vill med dessa åtgärder säkerställa kvaliteten i vår verksamhet och förebygga förekomst av alla slags avarter.

Den handlingsplan och de åtgärder vi inom friidrotten nu kommer att vidta är:
– I den fortsatta utbildningen av tränare speciellt för åldrarna 10-17 och i organisationsledarutbildningar kommer särskild vikt att läggas vid värdegrund i föreningsverksamheten där olika avvikande beteenden skall diskuteras.
– Vi intensifierar och fortsätter arbeta för att man i träningsverksamheten jobbar med tränarråd och tränarteam med minst två ledare per grupp för att på det sättet skapa en trygg miljö.
– I samarbete med forskare vid Linköping Universitet kommer en vetenskaplig studie att med beprövad metod göras riktad mot framför allt yngre idrottare i syfte att utreda kränkningar och trakasserier i friidrotten.
– Vi uppmanar våra föreningar och medlemmar att använda extern experthjälp i form av BRIS och den av RF i samarbete med Rädda Barnen upprättade jourtelefonen, om man har frågor i ämnet och/eller misstänker att något inte står rätt till i en verksamhet.
– Vi kommer att förse våra föreningar med stödmaterial som bland annat kommer att innehålla hjälp för att föra diskussioner om värdegrund, respekt och förhållningssätt i föreningsverksamhet.”

Spårets BRIS-utbildning
Spårvägen ligger i framkant inom det här området, bland annat genom den utbildning tillsammans med BRIS som redan är inbokad till den 7 december och att vi redan idag har flera tränare i de allra flesta träningsgrupperna.
Under lördagen gick vi igenom den dagsaktuella statusen gentemot målen för 2013 och inom vissa områden har Svensk Friidrott redan uppnått målen och inom andra områden är det långt kvar. Under söndagen diskuterade vi prioriterade åtgärder att genomföra 2012 och i de grupparbetena valde jag som representant för Spårvägen att jobba med Elit och landslag och Arrangemang.
Inom Elit och landslag var det mycket diskussion om Elitidrott och studier. Vi måste satsa mer på den postgymnasiala nivån (högskolor och universitet) och föra en diskussion om friidrottsgymnasiernas roll på 2010-talet. Det konstaterades också att elitsatsningar måste riktas både mot aktiva och tränare. Vidare diskuterades GUA-organisationen (Grenutvecklingsansvariga) och vikten av att fortsätta studien SkadeFri om skadorna i Svensk Friidrott.

Flera enkla tävlingar
Inom Arrangemang konstaterade vi att topparrangemangen i Sverige såsom DN Galan, Folksam GP, ASICS Stockholm Marathon och Göteborgsvarvet håller väldigt hög nivå och att det gäller att på ett kostnadseffektivt sätt överföra en del som finns på den här nivån till regionala tävlingar. Exempelvis tävlingsregi med musik/flera speakers etc och webbstreaming av ljud/bild. Ett annat spår var att vi måste våga göra fler “enklare” tävlingar med färre grenar som ger kortare tävlingstid och kräver färre funktionärer. Ett tredje tungt område som diskuterades var FRIDA där det krävs snabba och kraftfulla åtgärder för att få systemet att fungera fullt ut.
Även inom övriga områden kom det fram många bra och konkreta åtgärder att arbeta med under 2012. Det gäller nu att se till att respektive nivå (förbund, distrikt och klubbar) jobbar med rätt frågor för att bidra till måluppfyllelsen.
Under helgen fick vi också en rapport om det nya utbildningsmaterialet för 7-10 och 10-14 år där den senare boken/kursen numera är uppdelad i 10-12 och 12-14. Avslutningsvis fick vi också en rapport om förbundets ekonomi som inte är så god i dagsläget till följd av ett dåligt ekonomiskt utfall för Lag-EM på Stadion i somras samt svårigheten att behålla och attrahera centrala sponsorer för tillfället.