Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Tidsprogram ALJ Open Light onsdag 5/10

På Stockholms Stadion 18.30 K 5000 m (DM & Owe Memorial Tropy) 19.00 M 10 000 m (DM & ALJ Memorial Trophy) (om det kommer många efteranmälningar kan det bli aktuellt med två heat på 10 000 m)

Efteranmälan: Senast 1 timme före resp start Efteranmälningsavgift: 100 kronor Frågor? Ola Svensson 073-444 47 73 Åke Ruus 073-981 36 73 Väl mött! Spårvägens Friidrottsklubb