Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb
Teresa Nikitin avtackades som anställd men fortsätter som funktionärsansvarig. Foto: Jonas Hedman

Teresa avtackades på årsmötet

Vår kanslist och tränare Teresa Nikitin avtackades på årsmötet den 31 mars med högljudda applåder efter sina 32 år som anställd i Spårvägen. I övrigt gjorde nygamle spårvägaren Gunilla Fröberg comeback i klubben – nu som styrelseledamot. 

Årsmötet genomfördes för ovanlighetens skull INTE på restaurang Jakthornet vid Östermalms IP utan istället i Idrottens Hus 300 m därifrån. Trots att det bjöds på middag före, med en utsökt pyttipanna, så kom bara 25 medlemmar.
Johan Storåkers valdes till mötesordförande och svingade träklubban mycket försiktigt under kvällen. Anledningen var att han satt vid ett bord försett med en glasskiva. Han guidade årsmötesdeltagarna genom dagordningen på ett utmärkt sätt och kunde bland annat konstatera att undertecknad Jonas Hedman valdes till mötessekreterare och Gladys Bamane och Daniel Ståhl till justerare och tillika rösträknare.
Jonas gick igenom årsberättelsen och läste rubriker och sammanfattade kort de olika avdelningarna. I den 100-sidiga årsberättelsen framgår det bland annat att
– Niklas Arrhenius blev Årets spårvägare 2010
– Spårvägen genomfördes fyra projekt inom ramen för Idrottslyftet
– Hade 17 landslagsaktiva för seniorer, juniorer och ungdomar
– Tog 49 SM-medaljer för seniorer (26), juniorer (16) och ungdomar (7)
– Slutade tvåa i manliga mästerskapsstandaret och trea i det kvinnliga
– 31 resultatförbättringar blev det under året i tio-bästa-listorna genom tiderna
– Det sattes 25 klubbrekord av 11 aktiva varav fyra på seniorsidan utomhus

Jan Kowalski framförde ett stort tack för arbetet med årsberättelse till Jonas Hedman samt Jan Ahlström och Bengt Alfredsson som producerat de 20 redaktionella sidorna i mitten av årsberättelsen.
Eftersom inga motioner lämnats in tilldrog sig valen det största intresset. Valberedningens ordförande Lars Söderberg föredrag förslagen och årsmötet beslutade enligt dessa över hela linjen.

Åttonde året för Jan
Det innebar att Jan Kowalski valdes till ordförande för ytterligare ett år – hans åttonde sedan han antog uppdraget 2004. Lasse Hagström, Åke Ruus och Roger Thorstensson omvaldes på två år medan det blev nyval på Gunilla Fröberg. Andreas Carlborg, Anders Johrén, Bosse Stivert och Anders Tallgren har ett år kvar på sin respektive mandatperioder.
Även valberedningen omvaldes i sin helhet. Nu med skillnaden att förre svenske rekordhållaren på 110 m häck, Claes Albihn, valdes till sammankallande. Övriga är Lasse Söderberg och Anders Edvinsson.
Kassör Anders Johrén redovisade ett betydligt positivare resultat än 2010 vilket mer exakt var +209.099 kr. Han underströk också hur viktig Stockhom Marathon-verksamheten är ekonomiskt med alla motionslopp som bidrar till vår verksamhet. Det är viktigt att ställa upp som funktionär i dem!
Revisor Kent Gerhardsson rekommenderade årsmötet att godkänna revisionsberättelsen och så skedde också. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
När Johan Storåkers försiktigt knackade med klubban i klasskivan för sista gången var klockan prick åtta.

32 år i Spårvägens tjänst
Efter avslutat möte avtackades Teresa Nikitin och efter sina 32 år som anställd. Hon fick bland annat en presentkort på NK. Jan Kowalski, Jan Ahlström och Johan Storåkers höll alla tacktal den Teresa som själv tackade så mycket efteråt:
– Kära vänner! Jag vill tacka för presenten, blommorna och de fina orden! Jag blir väldigt glad och samtidigt lite generad över allt, fast det värmer!