Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Tack alla som hjälper Spårvägen!

Sedan kampanjen ”Rädda Spårvägen” startade för en dryg månad sedan har fler än 170 Spårvägshjältar skänkt nästan 250 000 kronor! Det är mycket imponerande och det visar att Spårvägen friidrott är något som berör många människor, något som är en viktig del i mångas liv. Vi i Spårvägens styrelse är oerhört tacksamma för den respons som ni har gett i en svår tid.

Det här betyder inte att den ekonomiska krisen för Spårvägen är över, långt därifrån. Vi måste fortsätta att spara på allt som går att spara utan att den idrottsliga verksamheten blir allt för mycket drabbad. Förutom att det under våren och försommaren inte blir några kostnader för träningsläger och tävlingar har all anställd personal permitterats på 40 procent och när tävlingarna förhoppningsvis kommer igång senare under sommaren kommer vi att vara restriktiva när det gäller kostnader för tävlingar utanför Stockholm.

Följdverkningar till 2021
Vi kommer även under hela 2021 behöva hålla i våra kostnader på ett sätt som vi inte har behövt tidigare. Men ”Rädda Spårvägen” är en mycket bra början som dessutom ger oss i styrelsen ökad energi och kraft när vi märker att så många delar vår önskan att se fortsatta framgångar för Spårvägen friidrott.

Vi hoppas på tävlingsarrangemang till hösten
Förhoppningsvis kan den idrottsliga verksamheten komma i gång senare under sommaren. Vi hoppas även att Marathongruppens evenemang kan genomföras under hösten med Tjejmilshelgen i slutet av augusti och Maratonhelgen i början av september med både Stockholm Halvmarathon och Stockholm Marathon samma dag. Vi måste förstås ha en beredskap för att inte heller de evenemangen kan genomföras. Men låt oss inte ta ut några förluster i förskott. Nu siktar vi på att göra en riktigt bra spårvägssäsong, när den väl kommer igång.

Återigen, ett stort tack till alla Spårvägshjältar! Tillsammans klarar vi det här.

Listan med alla som hjälpt Spårvägen ekonomiskt