Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Svenska Fri:s årsmöte i Helsingborg

Den 11?13 mars genomförde Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) sitt årsmöte i Helsingborg. Spårvägen representerades av Jan Kowalski, Bo Stivert och Lasse Hagström.

Fredagskvällen innehöll mingel och presentation av det nybildade ungdomsrådet som kommer att få disponera de 200 000 kronor som SFIF fick tack vare utmärkelsen Årets Förbund. Några ungdomsstipendier delades också ut och vi fick en redogörelse för förbundets ekonomi. 2004 års resultat slutar med ett ordentligt överskott. Ytterligare ett år med finnkamp (2005) ger möjlighet till ännu ett år med god ekonomi för att fylla på förråden inför framtiden. Fem seminarier på lördagsförmiddagen Lördag förmiddag bjöd på fem olika seminarier som delegaterna kunde välja mellan. Handslaget, Elit, Marknad, Anläggningar och Nya tävlingsformer för barn var ämnena. Efter lunch avverkades de mer formella avdelningarna fram till valen. Västergötland hade motionerat om återinförande av bidragen till distriktsförbunden. Efter en 45 minuter lång debatt avslogs motionen. Martin Eriksson invald i förbundsstyrelsen Söndagen inleddes med att Toralf Nilsson informerade om EM i Göteborg 2006. Därefter vidtog valen. Yngve Andersson omvaldes som ordförande och beslutet var enhälligt. Valberedningen hade föreslagit omval Johnny Örbäck och Madeleine Melander samt nyval av Hässelbys före detta stavhoppare Martin Eriksson och Christina Liffner. Göteborg yrkade på omval rakt av. Rösträkningen gav Erik Hafström 52 röster, Johnny Örbäck 51, Madeleine Melander 50 och Martin Eriksson 49. Gunnel Andersson med 44 åkte ut och Christina Liffner på 34 kom inte in. Utfallet var ett underkännande av valberedningens arbete. Därför lanserades en ny med Per Tunander som ordförande. Voteringen gav Per en jordskredsseger mot den sittande Ingemar Nyman. Övriga ledamöter i valberedningen blev Lennart Petterson, Stockholm, Lasse Johnsson, MAI, Karin Lundgren, Göteborg, och Lillemor Rönnbrant, Bohuslän. Nu innehåller både styrelsen och valberedningen en majoritet med stark förankring i klubbverksamheten. På Elitklubbarnas årsmöte omvaldes Jan Ahlström som sekreterare och Jan Kowalski efterträdde Stefan Olsson i valberedningen. Jan Kowalski och Jan Ahlström