Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb
Svensk Friidrotts styrelse efter konstituerande mötet i Eskilstuna. Bakre raden fr v Mikael Romell, Ulrika Pizzeghello, Bo Sjölander, Johan Storåkers, Björn O. Nilsson (ordförande), Toralf Nilsson, Stephan Hammar, Björn Lindén (personalrepresentant) och Freja Avebäck (ungdomsrådet). Främre raden fr v Stefan Olsson, Karin Grute Movin, Karin Lundgren och Berndt Andersson. På bilden saknas Maja Englund. Foto: Hillevi Thor

Storåkers fick förnyat förtroende

Den 24-25 mars genomförde Svenska Friidrottsförbundet sitt årsmöte i Eskilstuna där Johan Storåkers omvaldes som ledamot.

Det var odramatiska val där mötet gick på valberedningens förslag vilket innebar två nya namn – Stephan Hammar från IF Göta Karlstad och Maja Englund vars farfar var förbundsordförande under ett par år i mitten på 1980-talet. Förre spårvägaren Anders Tallgren valde att inte kandidera för ytterligare två år efter att ha varit ledamot sedan 2016.
Övriga spårvägare som var på plats i Eskilstuna stadshus under de två dagarna var Lasse Hagström, Ola Svensson, Jan Ahlström och Jonas Hedman. Den 24–26 augusti arrangeras Friidrotts-SM på Ekängen då stora delar av friidrottssverige åter intar Eskilstuna!