Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb
Stockholm Marathons styrelse 2010. Fr v Jan Ahlström (framför), Bengt Alfredsson (suppleant), Bengt Olsson (ordförande), Bodil Torelm, Anders Johrén, Jan Kowalski och Johan Storåkers (suppleant). På bilden saknas Anders Olsson och Christina Wahlstedt. Foto: David Fridell

Stockholm Marathons årsmöte genomfört

I tisdags kväll genomförde Stockholm Marathon-organisationen sitt årsmöte och bland valen blev det inga överraskningar. Bengt Olsson omvaldes som väntat som ordförande för ytterligare ett år.

Jan Kowalski, Spårvägen, och Christina Wahlstedt, Hässelby, omvaldes för ytterligare två år och suppleanterna Johan Storåkers och Bengt Alfredsson för ytterligare ett år. Med andra ord så omvaldes sittande styrelse.
Anders Olsson gick igenom alla arrangemang och vilka nya projekt som ligger i planeringsfasen. Glädjande kan man konstatera att näst intill alla långloppsarrangemang gick bättre 2009 jämfört med 2008 och trenden verkar hålla i sig över 2010!