Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Stillsamt förbundsmöte i Sollentuna

Den 25?26 mars genomförde Svenska Friidrottsförbundet sitt årsmöte i Sollentuna. Halvdussinet spårvägare var på plats i vad som kom att bli en ganska stillsam tillställning. Vi noterar dock att en Spårvägen-motion gick igenom. Jan Kowalski rapporterar.

Förbundsmötet hölls på Scandic Hotel i Sollentuna vilket även kommer att utgöra det officiella SM-hotellet vid sommarens Stora SM i mitten på juli. Vi hade sex spårvägare på plats ? undertecknad (rösträtt), Johan Storåkers (rösträtt), Bo Stivert, Lars Hagström, Jan Ahlström (representerade Stockholms Friidrottsförbund) och David Fridell. Årets möte var en stillsam tillställning där det egentligen aldrig hettade till, vilket kan tolkas som både bra och dåligt. Antingen är enigheten total eller så väntar lite tuffare diskussioner 2007. Det verkade ligga ett stort fokus på demokratisk formalia och årets EM i Göteborg. Vi får väl se vad som händer nästa år i Eskilstuna. Det var inga större överraskningar vad gäller omval och nyval till förbundsstyrelsen och valberedningen. Det som stack ut var att ungdomsrådet har fått ett på pappret större inflytande med Ellinor Johansson, IF Göta, i valberedningen. Förbundet lanserade Svensk Friidrott som ersätter tidigare Svenska Friidrottsförbundet i marknadsföringen. Ett namn och en logga i tiden var Spårvägens tolkning av budskapet. De Tre kronorna ger dock vissa associationer till en annan sport ? Alexander prisad Spårvägen syntes en hel del. Alexander Söderberg fick Edvin Wide-stipendiet på 5000 kronor. Vår motion om en ny gren 4×200 meter på inomhus-SM för seniorer bifölls av förbundsmötet. Vi stödde även Götas motion om att begränsa antalet försök i långa kast och horisontella hopp till fyra stycken på lag-SM. Även denna motion bifölls av förbundsmötet. Vi hade ett par yrkanden om tillägg i verksamhetsinriktningen som bifölls, bland annat att det skall vara en uttalad målsättning att svensk friidrott arbetar för att ungdomar ges möjlighet till friidrottande oavsett etnisk bakgrund. Det är något som varit självklart länge i Spårvägen. DN Galan Athletic Week 2007 Undertecknad var med och presenterade de nya planerna på en DN Galan Athletic Week som går första gången 2007. Tanken är att DN Galan skall utvidgas till en hel friidrottsvecka med inslag som ungdomstävlingar inklusive alternativa tävlingsformer, seminarier med kända idrottsmän och idrottsmedicin, och en del runt-i-kring aktiviteter. Mer om detta kommer i en separat skrivelse senare i vår. Vi deltog även i Elitklubbarnas årsmöte där Jan Ahlström omvaldes till sekreterare och Jan Kowalski till valberedare. Elitklubbarnas remissvar angående spelregler för aktiva i landslaget föll ut väl i den presentation Lennart Karlberg presenterade på mötet. Hässelby SK:s Martin Eriksson som även sitter i förbundsstyrelsen har enligt uppgift genomfört ett fint arbete med bearbetningen av detta regelverk. Jan Kowalski