Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb
Spårvägens Höstkonferens genomfördes fredag-lördag 17-18 november på Marathonkansliet och GIH.

Spårvägens Höstkonferens

17-18/11 samlades Klubbens styrelse , tränare och ledare för den årliga Höstkonferensen.

Två välfyllda konferensdagar
Det blev två välfyllda dagar där styrelse och anställda möttes på Fredagen i Marathongruppens lokaler i Alvik och gick bl.a igenom saker som utvärdering av året, det ekonomiska läget , Marathongruppens verksamhet. mm. Det presenterades även ett nytt koncept för vår Friidrottsskola i framtiden kallat Stockholms Friidrottskola.

På Lördagen var det dags för alla övriga tränare att ansluta och förutom att i stora drag gå igenom det vi pratat om på fredagen blev det mera fokus på ungdomar och information till Ungdomstränarna. Det var presentation av grengruppsansvariga av deras arbetssätt, målsättningar inför 2024, ett avsnitt om inkludering i klubben och konferensen avslutades med en föreläsning av barnläkaren Ulrika Berg om barn och ungdomars fysiska och psykosociala utveckling. Vi fick även en förhandstitt av nästa års uppsättning av klubbkläder från Adidas.

Vi kunde på Lördag eftermiddag sammanfatta två välfyllda dagar och ser nu med tillförsikt fram mot 2024. Tack alla som både deltog och bidrog till två givande dagar.

Anders Fredriksson & Kent Claesson