Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens FK ? en dynamisk förening

Vid årsmötet gjorde Johan Storåkers comeback i styrelsen efter en årslång paus. Här delger han sina personliga tankar kring bland annat gemenskap och klubbkänsla i en första artikel.

Del 1 Att aktiva, ledare och tränare känner samhörighet med Spårvägens Friidrottsklubb är något som ska eftersträvas. En enad klubb har lättare att nå framgång än många individer som agerar på helt egen hand. Ovanstående positiva syn angående ett kollektivistiskt tänkande får inte resultera i att man bortser från att friidrott är en individuell idrott. En del av själen i friidrott är den enskildes kamp för att nå ett mål och prestationen utgår alltid från en individ. Dock finns det i forskning som gjorts kring idrottsgemenskap flera belägg för att många svenska idrottsprestationer har en betydande grund i den starka trygghet individer känner i en grupp. Detta gäller även aktiva i individuella idrotter. Vidare bygger många friidrottsklubbars framgångar på positiva effekter av ekonomisk, social och organisatorisk karaktär som många hårt arbetande ledare bidragit till. Praktiska exempel för att skapa gemenskap ? Aktiva, tränare och ledare ska bära klubbens overall vid lämpliga tillfällen. ? En säsongsavslutning där såväl elit som yngre ungdom deltar. ? Elitaktiva som ?gästspelar? som tränare för yngre aktiva. ? Sociala aktiviteter utanför arenan. ? En egen klubblokal som formar sig till en naturlig samlingsplats. ? Styrelse och andra ledare bevistar träning. Detta behöver inte ske varje vecka men äldre aktiva bör kunna känna en mental kontakt med klubbens ledning. Ansvar, uppskattning och varumärke Att arbeta för Spårvägens Friidrottsklubb ska innebära en kombination av att individen känner ansvar och uppskattning genom sitt arbete. Spårvägen bör vara ett starkt varumärke och om människor känner en stolthet av att verka i föreningen blir arbetet mer effektivt. Ett mål ska vara att arbeta för att genomföra socialt präglade arrangemang och kompetensutveckling utanför idrottsarenans gränser. Bra ungdomsverksamhet När man diskuterar ungdomsverksamhet är den första uppgiften att definiera vad som avses med ungdom. Jag utgår från att ungdom kan definieras som pojkar och flickor upp till och med 17 år. Allsidighet är ett nyckelord när vi pratar om skolning för yngre friidrottsutövare. De växer snabbt och bör i yngre år utveckla sin fysiologiska mångfald, koordination med mera. Samtidigt ska klubben erbjuda äldre ungdomar mer tävlingsinriktad och nischad träning under överseende av kunniga instruktörer. Utbilda ungdomstränare Det är angeläget att Spårvägens Friidrottsklubb utbildar ungdomstränare så att de är kapabla att ta hand om de aktiva ur både själsliga och fysiologiska aspekter. Friidrott för ungdomar i Spårvägen bör vara lustfylld. De aktiva ska i största möjliga mån tycka att det är kul att utöva friidrott. Samtidigt måste klubben i tider av ökad främlingsfientlighet och våld verka för att deltagande i Spårvägens Friidrottsklubbs aktiviteter ska vara en grund för social fostran. Johan Storåkers Sekreterare i Spårvägens Friidrottsklubb