Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägen 2020 – en framtidsbetraktelse

2011 var ett bra år för Spårvägen men hur kommer det att se ut när klubben fyllt hundra om åtta år. Johan Storåkers målar här upp sin bild av Spårvägens Friidrottsklubb 2020 i en text som publicerades  i Spårvägens årsberättelse i mars.

Spårvägens Friidrottsklubb har år 2020 två tydliga hemvister, Östermalm/Gärdet och Bredäng/Sätra. Det finns en inomhushall för bland annat friidrott vid Östermalms IP och Stadion är en mer komplett friidrottsarena än tidigare. Sätrahall är Sveriges främsta friidrottshall även om en del friidrottstyckare fortfarande anser att de doserade kurvorna inte är kompletta.
08-principen gäller inom klubben, det vill säga aktiva ska bo inom det geografiska område som har 08 som riktnummer. Andra aktiva deltar ibland på träningar i Stockholmsområdet och träningsläger nationellt och internationellt men byter till klubben först efter att de flyttat hit. Undantag görs endast för tillfälliga utlandsvistelser för till exempel studier och utbyte med andra aktiva och tränare. 08-principen gör det lättare att genom ett konstant idéutbyte mellan klubbens medlemmar bidra till ett öppet och utvecklande klimat.

Fem aktiva i OS 2020
Spårvägen är Sveriges ledande klubb, inte på grund av mycket värvningar ute i landet, utan tack vare en ideologisk tydlig verksamhet som grund. Detta är möjligt genom ett oglamouröst arbete under lång tid. Svenska truppen vid OS 2020 innefattar fem spårvägare varav fyra är egna produkter.   
Våra tränare utbyter idéer i vardagen och genomför kontinuerliga internutbildningar samt clinics. Olika klubbmedlemmar bidrar till en prestigelös kunskapsinhämtning samt deltar i många olika seminarier och kurser.
Klubben har en heltidsanställd sportchef och halvtidsanställda grengruppschefer/huvudtränare inom sprint/häck, hopp, kast och mångkamp. Nu består kansliet även av en heltidsanställd klubbdirektör. Sportchefens uppdrag innefattar bland annat uppgifter som att vara stöd till aktiva ifråga om bostad, studier, arbete och annat som underlättar livet vid sidan av träning och tävling. Klubben har köpt en fastighet på Gärdet med mindre lägenheter. Ansvaret för den idrottsliga utvecklingen delas mellan sportchefen och grengruppscheferna/huvudtränarna. Stödfunktioner kring idrottsskador, kost, mental träning och styrketräning finns genom ett samarbete med Svenska Friidrottsförbundet, RF/Bosön, Sveriges Olympiska Kommitté och andra specialister.
Klubbdirektören och sportchefen sitter i samma lokaler som Stockholm Marathon Gruppen i friidrottshallen vid Östermalms IP. Cirka 75% av klubbdirektörens tid ägnas åt administration och funktionärsrekrytering men denne fokuserar 25% av tjänsten på inkomstbringande aktiviteter. Styrelsen diskuterar en utökning av personalstyrkan med en administratör på halvtid.
Klubbdirektören och sportchefen är adjungerad till styrelsen. På Stockholms Stadion sitter grengruppscheferna/huvudtränarna och vi har där en klubblokal och gym. Sponsorverksamheten är framgångsrik och inkluderar konsultverksamhet inom träning och friskvård för företag. För att detta ska fungera arvoderas även del av klubbens tränare och aktiva med flera för ändamålet. Sponsorernas intresse för Spårvägen har stärkt det egna kapitalet påtagligt.

Betydande styrelsearbete
Alla styrelseledamöter har tydliga ansvarsområden och arbetar betydande mellan mötena. Tränarna har infört ett system för kvartalsvisa utvecklingsmöten om våra träningsanläggningar med Stockholms Stads idrottsförvaltning samt övriga ägare av våra anläggningar.
Klubben har etablerat ett organiserat samarbete med fyra klubbar i olika delar av världen. Detta samarbete har olika inriktningar och för att hålla nere kostnaderna sker mycket av tankeutbytet kring träning, arrangemang, tävlingsupplägg för aktiva med hjälp av modern teknik. Samarbetet gäller både aktiva, tränare, ledare och medicinare.
Klubben har infört ett mentorsprogram för aktiva, tränare, ledare och funktionärer. Alla funktionärer träffas varje kvartal för en social aktivitet.
Det genomförs ett avslutningssamtal med alla aktiva som är över 18 år och slutar sin aktiva karriär. Detta för att säkerställa att vi får konstruktiv input inför framtiden och att de aktuella personerna ska tillfrågas om de är intresserade av en fortsatt roll in klubben.

Generationsskifte
Stockholm Marathon Gruppen har genomgått ett generationsskifte på ett bra sätt och arbetar på ett ambitiöst sätt med kompetensöverföring från många av de äldre eldsjälarna som under ett stort antal år gjort centrala insatser inom verksamheten. Relationen till Hässelby SK Friidrott är fortsatt god och spårvägare är med och tar ett tydligt ansvar inom tävlingsledningen, styrelse med mera. Flera Spårvägare än tidigare ser på Stockholm Marathon Gruppen som vår organisation och en naturlig del av ”klubbfamiljen”. Många aktiva, tränare, ledare och föräldrar känner ett ansvar att verka som funktionärer. Kreativiteten har gjort att nya arrangemang tillkommit under de senaste åren samtidigt som två tävlingar lagts ner.
Spårvägens hemsida är fortsatt frekvent uppdaterad men används även mycket för internkommunikationen i klubben.
En jubileumsbok publicerades vid 100-årsjubiléet 2019 och hyllades i en recension i Svenska Dagbladet och av Sveriges Centralförening för Idrottens främjande (SCIF).