Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Snabbt årsmöte på Jakttornet

Tisdagen den 23 mars genomfördes årsmötet på restaurang Jakttornet vid Östermalms IP.

Mötet började kl 19.18 med att ordföranden Stefan Olsson hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Därefter följde prisutdelning för KM-vinnare. Johan Storåkers valdes till mötesordförande och svingade sedan träklubban med en fart som sällan skådats på tidigare årsmöten. 53 medlemmar närvarade och mötet genomfördes utan några längre diskussioner. Verksamhetsberättelsen godkändes med tillägget att några småkorrigeringar skulle göras. Under punkten ekonomi betonade kassören Anders Johrén hur viktiga tävlingarna Stockholm Marathon och Tjejmilen är för föreningens ekonomi och delgav också det positiva ekonomiska resultatet för år 2003: 73 000 kr. Ordinarie revisorn Kent Gerhardsson föredrog den granskning han genomfört av styrelsens arbete, räkenskaper och handlingar och tillstyrkte att årsmötet skulle godkänna resultat- och balansräkningen. Så blev det också. Årsmötet beslutade att ha oförändrade medlemsavgifter för år 2005 vilket innebär: 200 kr för medlemmar t o m 18 år 300 kr för medlemmar över 18 år 400 kr för familjer – Stefan Olsson meddelade att inga motioner hade inkommit till årsmötet. – Årsmötet beslutade att ha sju ledamöter i styrelsen. Punkt 13 gällde valen och mötet gick helt på valberedningens förslag vilket innebar att Jan Kowalski valdes till ny ordförande efter Stefan Olsson. Bo Stivert, Stefan Olsson och Jonas Hedman valdes till ledamöter på två år och Anders Johrén på ett år. Åke Ruus och Lars Hagström har ett år kvar på sin mandatperiod. Därmed bytte Jan Kowalski och Stefan Olsson plats på ordförandeposten medan Jonas Hedman stod för nytillskottet i styrelsen. Mötesordföranden Johan Storåkers, som det senaste året varit adjungerad i styrelsen, avgick på egen begäran med hänvisning till tidsbrist. Både han och Stefan Olsson avtackades med present av nye ordföranden Jan Kowalski. Jan och Jonas presenterade sig sedan kort för årsmötet. Klockan var 19.49 då mötesordföranden Johan Storåkers efter 31 minuter förklarade mötet för avslutat. Ett av föreningens snabbaste årsmöten någonsin var därmed til enda. På det konstituerande mötet, som i traditionell anda genomfördes nedanför målningen av Anders Gärderud, formerade sig styrelsen slutgiltigt enligt följande: Ordförande Jan Kowalski Vice ordförande Stefan Olsson Sekreterare Jonas Hedman Kassör Anders Johrén Ledamot Åke Ruus Ledamot Bo Stivert Ledamot Lars Hagström Jonas Hedman