Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb
SFIF:s styrelse för 2012. Stående fr v Lena Aruhn, Mats Åkerlind, Johanna Axelsson (personalrepresentant), Karin Lundgren och Toralf Nilsson. Sittande Åke Westerlund, Jan Kowalski, Tomas Riste (ordförande), Curt Högberg och Pia Bosdotter Olson. Foto: Jonas Hedman

SFIF årsmöte: Ingen gång i friidrotten

När Svenska Friidrottsförbundets årsmöte genomfördes i Sollentuna den 24–25 mars var styrelsens förslag om sammanslagning av SFIF och Gång- och vandrarförbundet den som tilldrog sig störst intresse. Årsmötets vilja blev ett avslag men det var inte med någon stor marginal.

Det var 128 röstberättigade från alla Sveriges distrikt som var på plats på Scandic Star Hotell i Sollentuna och motionen om sammanslagning av de två förbunden slutade med votering och ett rösträknarna behövde sedan en god stund för att sammanställa allt.
Fem valde att lägga ner sin röst och av de 123 som tyckte till var 54 för och 69 mot. Det blir alltså inget samgående – åtminstone inte den 1 januari 2013.

Riste ny ordförande
När det gäller valen så var det på förhand klart att det skulle bli en ny ordförande eftersom Lennart Karlberg förklarat att han inte stod till förfogande. På lördagen stod det klart att det bara fanns en kandidat och eftersom inga nya nomineringar kunde göras efter 16.45 på lördagen så blev söndagens val en formalitet.
Tomas Riste från Karlstad heter SFIF:s nya ordförande. Han har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2008 och har tidigare varit ordförande i IF Göta. Han är 60 år, är regionråd i Värmland och har under större delen av sitt liv varit aktiv inom svenska folkrörelser.
Valen av ledamöter blev desto mer spännande eftersom flera personer gick upp och pläderade för Curt Högberg, Lidingö, som ledamot. Curt var inte valberedningens förslag. Det blev votering även här och den gällde sex personer till fyra ledamotsplatser.
Alla skulle skriva fyra namn på lappen och lägga nere vid scenen vilket tog en stund eftersom det handlade om 128 personer. Röstningen utföll enligt följande:
Mats Åkerlind, Gävle, 123
Toralf Nilsson, Danderyd, 121
Åke Westerlund, Karlskrona, 92
Curt Högberg, Lidingö, 62
Lillemor Rönnbrant, Uddevalla, 59
Pia Bosdotter Olson, Malmö, 51

De fyra första valdes därmed in i förbundsstyrelsen av vilka Mats och Toralf verkligen hade ett massivt stöd – endast fyra personer röstade inte på Mats Åkerlind (en röst var ogiltig). Curt fortsätter i styrelsen trots att han inte var valberedningens förslag men hade bara tre rösters marginal till Lillemor. Därefter följde ett fyllnadsval på ett år mellan Lillemor och Pia för Tomas Riste som ju valts till ordförande. Där blev det ingen sluten votering utan det räckte med öppen rösträkning och flest gula lappar fick Pia.

Pia och Åke nya i styrelsen
Nya i styrelsen för 2012 blir alltså Pia Bosdotter Olson och Åke Westerlund och den sistnämnde var ju nära att väljas in redan i fjol. Då förlorade han knappt mot Spårvägens Jan Kowalski som har ett år kvar på sin mandatperiod. Jan var uppe i talarstolen ett par gånger under årsmötet liksom Anders Tallgren och Johan Storåkers som är valberedningens ordförande.
Johan fick en hel del beröm från årsmötet och valdes omvaldes också som ordförande i valberedningen trots att inte riktigt hela deras förslag gick igenom.
Spårvägen var som vanligt väl representerade och på plats denna gång var Jan Kowalski (ledamot av förbundsstyrelsen), Johan Storåkers (valberedningens ordförande), Anders Tallgren (ombud), Lasse Hagström (ombud), Bosse Stivert (ombud), Åke Ruus (ombud dag 1), Anders Johrén (ombud dag 2) och Jonas Hedman.
Det var ett förhållandevis lugnt årsmöte där nästan allt flöt på bra. Mycket tack vare utmärkte mötesordföranden Tommy Ohlström från Riksidrottsstyrelsen.