Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Antidoping

Policy gällande antidoping och kosttillskottAntidopingAlla medlemmar i Spårvägens Friidrottsklubb (Spårvägens FK) omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente, samt WADA:s (World Anti-Doping Agency) internationella standarder. Dessa grundar sig i WADA:s världsantidopingkod, som är det globala regelverk som gäller inom idrotten.

Du som aktiv är själv ytterst ansvarig att känna till och följa dopingreglerna som finns på RF:s hemsida.
Klubbens nätverk omfattar medicinsk expertis som kan vara behjälplig med utredning. Klubbens tränare, huvudtränare eller grengruppsansvariga kan förmedla kontakt.

Undvika dopingklassade läkemedel
Det är viktigt att kolla upp om ditt läkemedel är dopingklassificerat. Det gör du enklast genom att söka efter det i Röd-Gröna listan som är ett bra hjälpmedel som RF har tagit fram och som grundar sig på WADA:s lista över dopingklassade substanser. Listan uppdateras varje år och du hittar den på RF:s hemsida under avdelningen antidoping.

Behöver du söka dispens
Är ditt läkemedel dopingklassat och det inte finns några tillåtna alternativ, kan du behöva söka dispens i Sverige eller internationellt beroende på vilken nivå du idrottar på. Ta reda på vad som gäller för just dig på RF:s hemsida.

Dopingkontroll
Som medlem i Spårvägens Friidrottsklubb kan du bli utvald till dopingkontroll. För att du ska veta hur en dopingkontroll går till och dina rättigheter och skyldigheter i samband med detta, har RF tagit fram en folder och en film som vi rekommenderar att du läser/ser på RF:s hemsida.

Kosttillskott
Klubben följer RFs och Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) rekommendation och avråder från användning av kosttillskott, mer än på rent medicinska grunder. Många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och kan innehålla dopingklassade substanser trots att det inte står på innehållsförteckningen. Eftersom du är ytterst ansvarig för vad du stoppar i dig, tar du alltid kosttillskott på egen risk. Läs mer om RF:s rekommendationer för kosttillskott och se RF:s korta filmer inom samma ämne på RF:s hemsida.

Spårvägens Friidrottsklubb är vaccinerad mot doping
Klubben är vaccinerad mot doping, enligt RF:s upplägg. Läs mer om vad det innebär på antidoping.se nedan.

Arbeta efter klubbens antidopingplan
Klubbens antidopingansvariga tillsammans med klubbens antidopingkommitté ansvarar för att genomföra aktiviteterna enligt klubbens antidopingplan.
Klubbens tränare informerar regelbundet sina aktiva om dopingregler, projekt vaccinera klubben samt denna policy.
Vi uppmanar våra aktiva och ledare att registrera sig som prenumerant på RFs nyhetsbrev vilket görs på antidoping.se för att löpande få information om antidopingarbetet i Sverige och internationellt.
Vidare kräver klubben att alla som får kostnadsersättning ska genomföra Svensk Antidopings webbaserade utbildning i antidoping, se information på RF:s hemsida.

Kostrekommendationer
Det huvudsakliga målet med att äta är att få i sig tillräckligt med energi och näringsämnen för att kunna prestera bra, orka träna och hålla sig frisk. Klubben följer SFIFs allmänna kostrekommendationer som finns på http://friskfriidrott.se
På friskfriidrott.se finns också mycket annan bra information om t.ex återhämtning, psykisk ohälsa och hur du undviker skador. Klubben har dessutom en separat policy kring ätstörningar.Logga Vaccinera föreningen mot doping.

antidoping.se

Frisk friidrott