Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Nyhetsbrev nr.7 – Annorlunda tävlingssäsong

En mycket annorlunda friidrottssäsong är på sluttampen, och av SM-
tävlingar återstår 10 km väg i Anderstorp den 10 oktober samt terräng i
Vällingby 24-25 oktober. Den pandemin som drabbat hela världen har på
ett påtagligt sätt ändrat mycket i vår vardag och även idrotten har fått
snabbt anpassa sig till helt nya spelregler.

Tävlingar och mästerskap har
ställts in, nya och skiftande regler för arrangemang har gjort det
besvärligt för arrangörerna och den ekonomiska basen som finansierar
vår verksamhet har skjutits i sank.
Samtidigt har våra aktiva anpassat sig efter situationen på ett förträffligt
sätt och mycket goda resultat har presterats under året. 2020 kommer gå
till historien som ett av de mest framgångsrika, och märkligaste,
idrottsåren för Spårvägen FK. I nöden prövas vännen säger ett gammalt
ordspråk. Spårvägen FK har många vänner kan man konstatera efter att
vi lanserade ”Rädda Spårvägen”. Totalt har våra vänner ställt upp med
över en kvarts miljon kronor för att stödja klubben i en mycket svår tid!
Imponerade! Utöver den generösa hjälpen som varit ett mycket värdefullt
tillskott har det sedan våren pågått ett intensivt arbete med att skära
kostnader i vår verksamhet, med så liten som möjlig påverkan på vår
kärnverksamhet. Förutsättningarna att vi skall klara av detta och
kommande år är goda, men den långsiktiga utvecklingen av pandemin är
en stor osäkerhetsfaktor.
De senaste dagarna har det kommit signaler i Stockholm att smittan är
på väg att öka igen, och likartade signaler har nått oss i media från flera
av länderna i Europa. Som det ser ut nu är det inte rimligt att tro att det
kommer ske några genomgripande förändringar i existerande riktlinjer för
att minska smittspridningen i samhället under 2020. Och mycket
osäkerhet kvarstår vad som kommer hända under 2021, och speciellt då
fösta halvan av året, med Marathongruppens arrangemang.
Med gemensamma insatser och samarbete är jag övertygad om att vi
kommer ta oss igenom denna perioden styrkta, både som klubb och som
människor.
Håll i och håll ut! Och glöm inte att fortsätta göra det ni kan för att
minimera smittspridning; tvätta händerna, håll avstånd och tänk på
Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Andreas Carlborg
Ordförande Spårvägen FK