Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb
Halvdussinet gånger har Spårvägen vunnit det kvinnliga Mästerskapsstandaret. Här är det 2019 års Standar som just tagits emot av fr v Heidi Schmidt, Sara Lennman, Emma Ljungberg, Rebecka Hallerth och Eleni Larsson. Foto: Deca Text&Bild

Normgränser

Spårvägen är med på ett stort antal SM-tävlingar varje år och för dessa har vi normgränser för seniorer, juniorer och ungdomar. Dessa ska ses som riktmärken för att vara aktuell för uttagning. Tränare och aktiv har en dialog så att det ska vara tydligt vad som gäller.

Normgränserna innehåller fyra tabeller:
• Män och pojkar utomhus
• Kvinnor och flickor utomhus
• Män och pojkar inomhus
• Kvinnor och flickor inomhus

Normgränserna finns här och gäller från 20240409