Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Många friidrottsledare på stadsdelsnämndsmöte

Under torsdagskvällen hade Östermalms stadsdelsnämnd bjudit in till en öppen del av deras sammanträde. Ämnena som berördes var Östermalms idrottsanläggningar i allmänhet och Stockholms Stadion i synnerhet.

 Från stadens sida fanns självklart stadsdelsnämndens medlemmar närvarande men även chefen för Idrottsförvaltningen Inger Båvner och hennes kollega Åke Roxberger. Mötet leddes av Helena Bonnier (m).
De förslag för Stadions framtid som föredrogs var två till antalet, ett i form av en renodlad fotbollsarena och ett som är inriktat på både fotboll och friidrott. Efter föredragningar av Båvner och Roxberger fanns det möjlighet för alla intresserade att göra inspel och ställa frågor. Ordförande Bonnier vände sig då speciellt till Stadionklubbarnas ordförande Jan Kowalski och Djurgårdens Fotbolls VD Alf Johansson.

Flera fundamentala brister
Det som kom fram var bl.a. en kritik mot att inte idrottsföreträdare har fått vara med som sakkunniga i processen kring de genomförda arkitektutredningarna. Flera av förslagen som har presenterats innehåller nämligen fundamentala brister kopplat till förutsättningarna för att bedriva högklassiga idrottsevenemang på denna världskända arena.
Friidrotten var närvarande på mötet med många ledare och det var viktigt för oss att inför de lokala politikerna visa vårt engagemang i ärendet. På plats var Spårvägarna Jan Ahlström, Jan Kowalski och Johan Storåkers. Övriga friidrottsmänniskor var t.ex. Hans Andersson, Stefan Borg, Tomas Brandt, Ulf Saletti, Fred Smedberg, Björn Sveen, Anders Tallgren och Bodil Torelm. Vidare är Erik Hafström ersättare i stadsdelsnämnden för Moderata Samlingspartiet.
Efter vårt besök på Östermalm är undertecknad lite lugnare då min känsla är att det inriktningsförslag som kommer antas innehåller möjligheter för både högklassig friidrott och fotboll. Dock kommer vi inom den olympiska huvudidrotten inte att slappna av förrän att vi verkligen ser ett justerat protokoll.