Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb
Fredagen avslutades med middag. Foto: Andreas Carlborg

Målinriktad höstkonferens på Sjöfartshuset

Den 18-19 oktober genomföres årets höstkonferens för ledare, tränare och styrelse och platsen var Sjöfartshuset på Skeppsbron nära hotellet.

På fredagen informerade David Fridell om det nya mediedokument som han tagit fram vars syfte är att vara ett stöd för aktiva, tränare och anställda om/när de får förfrågningar om att uttala sig i media. Kassör Henrik Skoog gick igenom ekonomin med intäkter och utgifter och betonade åter att en stor del av intäkterna kommer från Stockholm Marathon Gruppens arrangemang.
Kent och övriga tränare berättade om nya Spårvägen-medlemmar vilka kommer att presenteras här på sidan lite senare.

Gruppdiskussioner

Sällskapet delade sedan in sig i tre grupper med fem-sex i varje och diskuterade tävlingsdräkten och vilka undantag som kan finnas för att inte bära den. Bland synpunkterna fanns följande: Den ska användas på alla tävlingar i Sverige men undantag kan göras för aktiva på hög internationell nivå. Tränarna ansvarar att aktiva har Spårvägens tävlingsdräkt.
Det andra ämnet var SFIF:s verksamhetsinriktning 2014–2020. Där kom följande saker upp:
– Viktigt att inga nya sanktionsavgifter införs
– Var kommer SDF:ens funktion in?
– SFIF borde satsa på högskoleutbildning/idrott i stockholmsområdet.
– Det borde vara konkretare verksamhet i närtid (ett perspektiv på 1-2 år), inte bara långsiktighet på 8-10 år.
– Viktigt att inte förbundet konkurrerar med befintliga kanaler såsom Marathon.se (gentemot en nya löparportal t ex).  
– För att konkurrera med privata aktörer på ”löparmarknaden” är det viktigt att vi befintliga bra arrangemang som folk väljer att delta i.

Målutvärdering

De inför 2013 uppsatta målen utvärderades också och det konstaterades bland annat att Spåret hade fem aktiva på VM i Moskva (uppfyllt mål) och lika många på IEM i Göteborg (målet var sju). Femton landslagsaktiva i seniorlandslagen under året (uppfyllt) och var topp-3 på både herr- och damsidan på SM i Borås sett till poängräkningen för de sex bästa i varje gren (uppfyllt).
När det gällde MilSpåret och Stockholm Kvartsmarathon uppnåddes inte målen om 2000 respektive 1000 anmälda deltagare (1768 resp 470).


Junior- och ungdomsmålen

Minst tolv som tar medalj på JSM eller USM infriades eftersom det blev just tolv när terräng-SM i Falun summerats. Målet om sex aktiva i u-landslaget infriades också tack vare Alissa Söderberg, Axel Bergrahm, Daniel Ståhl, Julia Wiberg, Wille Levay och Isak Persson där den sistnämnde dock avstod start.
Fredagen avslutades med middag och lördagen med lunch. Sjutton spårvägare närvarade på fredagen och ytterligare några på lördagen.