Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Lugnt årsmöte på Jakthornet

Tisdagen den 15 mars genomfördes Spårvägens årsmöte på Restaurang Jakthornet och på plats var 47 medlemmar. Claes Swedenstedt svingade klubban med bravur!

Det är bara en gång per år som så många medlemmar samlas under ?lugna? former, nämligen årsmötet. Claes Swedenstedt valdes till mötesordförande och Johan Storåkers till mötessekreterare och de guidade alla genom dagordningen på ett bra sätt. Kassören Anders Johrén redogjorde för resultat- och balansräkningen och förklarade att anledningen till att budgeten överskridits en smula berodde på ökade tävlingskostnader. Anders underströk också vikten av att vi alla ställer upp och är funktionärer på Stockholm Marathon, Tjejmilen och de övriga arrangemangen vilka står för huvuddelen av föreningens intäkter. Styrelsen föreslog en höjning av medlemsavgiften för 2006 till 300 kr för ungdomar upp till 18 år, till 350 för seniorer och elitaktiva samt till 500 för familjer vilket klubbades igenom. Johan och Pelle nya i styrelsen Jan Kowalski omvaldes som ordförande och Johan Storåkers och Pelle Hjelmer valdes in i styrelsen (de presenteras närmare i en artikel här intill). Efter mötet informerade Jan om en rad saker: Styrelsen har beslutat att välja ut ett antal aktiva som ska ingå i en EM 2006-satsning vilket innebär att Spårvägen utöver respektive aktivs kostnadsersättning satsar totalt 50.000 kr på läger och medicinsk uppföljning. Det är nu klart att Spårvägen kommer att arrangera lag-SM-kvalmatchen (Svenska Cupen) på Kristinebergs IP den 15 maj. Den 6 augusti arrangerar vi dessutom lag-SM för ungdomar på Stadion eller Sätra IP. Jan informerade också om försäkring vid utlandsläger och att Europacupen First League arrangeras i Gävle den 18?19 juni. Johan Storåkers berättade också lite om Svenska Friidrottsförbundets arbete med att få till fler friidrottshallar. Bland annat finns det planer på en hall i norra Stockholm. Pär, Roger och Lasse uppmärksammade jubilarer Pär Wallin och Roger Thorstensson, som nyligen fyllt 50, uppmärksammade och prisades liksom Lasse Hagström, som ska till att uppnå denna runda siffra. En rad andra medlemmar uppmärksammades också: Henrik Skoog fick pris som Årets Spårvägare 2003 (!) medan 2004 års vinnare Niklas Arrhenius inte kunde vara på plats. Åsa Höglund och Gunnar Lindebergh med familj utsågs till Årets funktionärer och en rad klubbmästare samt de som satt seniorklubbrekord fick plaketter. Jonas Hedman