Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Kowalski omvald som ordförande

På torsdagskvällen hade Stadionklubbarna, som arrangerar DN Galan, sitt årsmöte på Nordic Sea Hotel vid T-centralen. Samtliga tolv föreningar i representantskapet var närvarande och valde enhälligt Jan Kowalski till ordförande för ytterligare ett år.

Janek har har suttit i Stadionklubbarnas styrelse i två år varav det senaste som ordförande. Styrelsen består av ytterligare fyra personer och av dem omvaldes tävlingsansvarige Rajne Söderberg medan kassören Staffan Tibblin och ledamöterna Ove Sjöblom och Silke Burestam har ett år kvar på sina respektive mandatperioder.
Janek berättade att det varit ett år med mycket förändringar och syftade då framför allt på det faktum att man startat ett aktiebolag – Stadionklubbarnas Service Stockholm AB – och blivit en av 14 galor i Diamond League som startar 2010. Janek poängterade att det varit ett mycket givande år men också att man kände av lågkonjunkturen vilket bland annat märktes på att DN Galan för första gången på flera år inte sålde slut på alla biljetter. Totalt blev det 1463 osålda sittplatser.
DN Galan redovisar för andra året i rad en förlust och med anledning av det föreslog Spårvägens representant Jan Ahlström en nollutdelning till klubbarna. Samtliga klubbar höll med om det och det blev inte ens någon diskussion. Jan Ahlström avslutade också sitt fleråriga engagemang som Spårvägens representant och lämnade över till Bosse Stivert. Övriga spårvägare som var på plats var Johan Storåkers, som sitter i valberedningen, och undertecknad Jonas Hedman.
Rajne Söderberg informerade om vad som gäller för Diamond League 2010 och det är helt klart en mycket intressant framtid som väntar DN Galan och Stadionklubbarna de närmaste åren!