Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Kowalski omvald som ordförande i Stadionklubbarna

På tisdagskvällen hade Stadionklubbarna sitt årsmöte i Idrottens Hus restaurang En Stark Karlsson två stenkast från Spårvägens klubblokal vid Östermalms IP. Jan Kowalski omvaldes som ordförande medan det i övrigt blev en ny styrelse.

Sju av medlemsföreningarna hade lämnat in tre motioner till årsmötet vars syfte bland annat var att ge Stadionklubbarnas representantskap möjlighet till ett ökat engagemang och delaktighet i verksamheten men också att skapa en ny organisationsstruktur. Motionen togs inte väl emot av fyra femtedelar av den gamla styrelsen – Rajne Söderberg, Ove Sjöblom, Staffan Tibblin och Silke Tindrebäck – som redan före årsmötet förklarat att de ställde sina platser till förfogande om Jan Kowalski skulle väljas till ordförande.

Mötet följde valberedningen
När det gäller valen så gick årsmötet i stort sätt helt på valberedningens förslag vilket innebär att den nya styrelsen har följande utseende: Jan Kowalski, Spårvägen (ordförande), Per Bäck, Tureberg, Martin Ekblom, Bromma, Anitha Hector, Väsby, och Ingvar Åström, Hammarby.
– Jag kommer att på ett konstruktivt sätt arbeta vidare för Stadionklubbarnas bästa. Närmast väntar ett hårt arbete för att säkerställa en DN Gala av högsta kvalité, ett starkt SM i år och en lyckad finnkamp 2013, säger Jan Kowalski.

Lasse och Tallis representerade
Spårvägens representanter på årsmötet var Lasse Hagström och Anders Tallgren och de kunde konstatera att den nya styrelsen fick i uppdrag att inom sex veckor inkomma med förslag om justering av de nya stadgarna.
Det blev ett intensivt årsmöte som höll på i nästan tre timmar varefter ett nästan timslångt konstituerande möte följde. Stadionklubbarna, som bildades 1944, går nu in i en ny fas.

Jonas Hedman

Anm.: Stadionklubbarna består av Stockholms tolv bästa föreningar varav Spårvägen är en. Klubbens syfte är att arrangera friidrottstävlingar på Stockholms Stadion.