Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb
Jan Kowalski.

Kowalski föreslagen till SFIF:s styrelse

Vår föreningsordförande Jan Kowalski är ett av SFIF:s valberednings fyra förslag på ledamöter till förbundsmötet i slutet på mars. 

Valberedningens slutförslag innebär omval av ordföranden (Lennart Karlberg) och vad gäller övriga fyra styrelseposter tre omval – Lena Aruhn, Karin Lundgren och Tomas Riste – samt alltså nyval av Jan Kowalski.
Jan är ordförande i Spårvägens FK sedan 2004 och i Stadionklubbarna sedan december 2008. Han är kunnig, erfaren och engagerad och blir, om han väljs, ett bra tillskott i förbundsstyrelsen.
Läs mer på friidrott.se.