Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Johan Storåkers vald till ordförande

Vår egen K. Johan B. Storåkers valdes till ordförande vid Svenska Friidrottsförbundets årsmöte i Eskilstuna den gångna helgen. Dock inte i förbundsstyrelsen utan i valberedningen. Ordförandeposten i förbundsstyrelsen gick till slut till Yngve Andersson.

Kampen om ordförandeposten i förbundsstyrelsen blev en match mellan sittande ordföranden Yngve Andersson och Curt Högberg. Med rösterna 56 mot 35 vann Yngve den slutna omröstningen mot Curt. Vid sidan av detta omvaldes Karin Lundgren och Madeleine Melander som ledamöter i styrelsen. Även när det gällde nyvalen så blev det sluten omröstning vilket resulterade i val av Lennart Karlberg (avgående generalsekreterare i SFIF) och Lennarth Johnsson (Skellefteå AIK). Även Rajne Söderberg ingick i voteringen men fick minst röster av de tre. Lennarth ? yngst i styrelsen Lennarth Johnsson är ny för många i friidrottssverige och är nu den yngste i förbundsstyrelsen med sina 43 år. Han tillbringade en kort tid av sin sprinterkarriär i Stockholm och tränade då tillsammans med spårvägarna Lelle Westermark och Jari Ketola. Idag är han sportchef i Skellefteå AIK och ligger bakom klubbens framgångsrika ungdoms- och juniorverksamhet som bland annat resulterat i 13 medaljer på SM för juniorer och ungdomar inne och ute under 2006. Läs gärna klubbreportaget om Skellefteå AIK i senaste numret av tidningen Friidrottaren (nr 1/07) som kommer ut nästa vecka. Johan ordförande i valberednigen Valberedningen kritiserades för sitt arbete på förbundsmötet. Detta resulterade i en ny ordförande i valberedningen för det kommande året och det blev vår egen Johan Storåkers! Han är/har varit valberedare i bland annat Stockholm Marathon, Stadionklubbarna, Spårvägens FK och Stockholms Friidrottsförbund och blir nu alltså ordförande i valberedningen för Svensk Friidrotts högsta organ. Yrkanden från Spåret Spårvägen hade inte motionerat inför förbundsmötet men yrkade på ett par ändringar i verksamhetsinriktningen: – Förbundet skall utveckla en central resultatdatabas för sverigestatistiken som skall vara tillgänglig för samtliga friidrottsklubbar. – Mediaservicen skall ha mätbara mål. Vid en utvärdering skall minst 75 procent av landets ledande friidrottsjournalister vara nöjda. Båda tilläggen antogs av mötet. Missat världsrekord Turebergs FK uppmärksammade mötesdeltagarna om att Kajsa Bergqvists inomhusvärldsrekord i höjd inte är nämnt i verksamhetsberättelsen. Tydligen är denna prestation inte mycket värd för Svenska Friidrottsförbundet. I övrigt noterar vi att Jan “Ahli” Ahlström blev omvald i Elitklubbarnas styrelse där han fick ett stort erkännande för sitt utförda arbete. Fler rapporter om förbundsmötet finns bland annat på friidrott.se. och på Hässelbys webbplats. Jan Kowalski Ordförande Spårvägens FK