Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Information angående ryktesspridning under hösten

Styrelsen har blivit uppmärksammad på allvarliga anklagelser och medföljande ryktesspridning, som under hösten kraftigt eskalerat, riktade mot en av Spårvägens ledare.

Under hösten har styrelsen arbetat med att utreda eventuell sanningshalt i påståendena och även tagit professionell extern hjälp för att kunna undersöka frågan grundligt. Vi i styrelsen vill nu påpeka att ingenting som överhuvudtaget styrker anklagelserna har kommit fram i detta arbete. Den berörda ledaren har vårt fulla förtroende och kommer att fortsätta verka i föreningen på liknande sätt som tidigare.

Vi är tacksamma för att få eventuella frågetecken kring Spårvägens representanters beteenden påpekade för oss, men vill också ta tillfället i akt att påminna om det ansvar att föregå med gott exempel och stötta varandra man har som aktiv, ledare eller förälder i Spårvägens FK.

Styrelsen för Spårvägens FK