Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Inbjudan Lag-USM 6 augusti 2005

På Kristinebergs Idrottsplats i Stockholm

Grenprogram 2005 Pojkar: 100m, 400m, 3000m, 300m häck, höjd, tresteg, diskus, spjut, 4x100m. Flickor: 200m, 800m, 300m häck, 1500m hinder, stav, längd, kula, slägga, 4x100m. Banlottning verkställs av SFIF i förväg. Anmälan: Görs på e-post till info@sparvagenfriidrott.se eller per post till Spårvägens Friidrottsklubb, Fiskartorpsvägen 2, 114 33 Stockholm. Anmälan med laguppställning ska vara Spårvägens FK tillhanda senast 22 juli. Det är fri anmälan till lag-USM, dvs ingen kvalificering! Anmälningsavgift: 300 kronor per lag insättes på postgiro: 25 16 91-2 i samband med anmälan (Spårvägens Friidrottsklubb) Mat & Dryck: Cafeteria på Kristinebergs IP Tekniskt möte: 12.00 under huvudläktaren ? se skylt ?Tekniskt möte? Ramar för Lag-USM Grenar: Ungdom 17: Lag (9 grenar vardera för P17 och F17 enligt tidsprogram sist i denna inbjudan. OBS! Lag-USM är alltså en tävling med en gemensam poängräkning för pojkar och flickor. Ålderssammansättning: Även om grenar och betingelser gäller P17/F17 får också P15/F15 (dock ej yngre) i valfri utsträckning ingå i laget. Deltagande: Varje lag skall ha en deltagare per individuell gren plus stafettlag. Högst fyra deltagare får dubblera och då inte mer än två pojkar respektive två flickor. Poängräkning: Vid X deltagande lag utdelas poäng enl skalan X – (X-1) – (X-2) – …. – 2 – 1 för placering 1 och nedåt i resp gren. Exempel för sex lag: 6-5-4-3-2-1 för placering 1 till 6 i resp gren. Inga resultatnormer måste överträffas för att erhålla poäng. Nummerlappar: Ja, varje lag får ett nummer Tävlingsdräkt: Klubbens officiella tävlingsdräkt måste bäras Innerplan: Endast till för aktiva och funktionärer! Sjukvård: Läkare och sjukgymnast kommer att finnas på plats. Protest: Lämnas senast 15 (!) minuter från det att resultatet officiellt har kunggjorts. Tävlingsledare: Jan Kowalski Jury/överdomare/förbundskontrollant: Arve Svalstedt Frågor: Spårvägens kansli 08-664 05 65, info@sparvagenfriidrott.se. eller Jan Kowalski (ordf) 0703-46 24 41 Tidsprogram 13.00 F stav, F Slägga 13.30 P 300m häck 13.50 F 300m häck, P höjd 14.15 F 1500m hinder, F längd, P spjut 14.35 P 3000m 15.00 F 200m 14.40 F kula 15.25 F 800m P diskus 15.40 P tresteg 15.45 P 400m 16.10 P 100m 16.50 F 4x100m 17.00 P 4x100m 17.15 Prisutdelning Samtliga kastgrenar genomförs på innerplan!