Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb
Efter elva år som ordförande lämnade Andreas Carlborg, t v, över ordförandeklubban till Göran Harnesk. Foto: Jonas Hedman

Göran Harnesk ny ordförande i Spårvägen Friidrott

På Spårvägens årsmöte på GIH den 23 mars övertog Göran Harnesk, 67, ordförandeklubban och presenterade innan mötet var slut sina tankar om föreningens väg framåt. Det kändes som en energiinjektion som föreningen behöver efter en jobbig pandemi.

– Tack för förtroendet. Detta ska bli kul! säger Göran efter att applåderna tystnat när det stod klart att han valts till ordförande.
Han blev medlem i Spårvägen som 14-åring 1969 och gjorde under en 11-årsperiod fram till 1984 störst avtryck som ungdomsansvarig. Därefter har han yrkesmässigt bland annat varit generalsekreterare för BRIS (Barnens rätt i samhället) 1999-2011 och sedan samma roll i Svenska Innebandyförbundet 2011-2020. Hans syster Kerstin var Spårvägens förste anställde (kanslist) under en tioårsperiod från mitten av 1970-talet.

“Spårvägen är en fantastisk förening”
Göran valdes in i Spårvägen Friidrotts styrelse för ett år sedan och torsdagen den 23 mars valdes han till ordförande. Redan innan årsmötet var slut presenterade han sina tankar kring Spårvägens väg framåt.
– Spårvägen är en fantastisk friidrottsförening – Sveriges bästa! För att säkerställa fortsatta och framtida framgångar tror jag det är viktigt att identifiera utvecklingsområden som kan stärkas och hitta outnyttjade områden där det finns ny potential. För att lyckas med det behövs smart och hårt arbete, säger Göran.
Han ser en ökad konkurrens när det gäller att knyta barn och ungdomar till friidrotten, dels från andra klubbar men även från samhället i stort där stillasittande vid skärmar är på väg att bli ett samhällsproblem.


Trender och tendenser var två av flera områden som Göran Harnesk tog upp i sin programförklaring. Foto: Jonas Hedman


Tappade intäkter och inflation
– Det finns flera utmaningar. Vi har tappat intäkter efter pandemin och kostnaderna har ökat på grund av inflation och politik ute i världen. Kärnan av Spårvägens ledare har jobbat länge och gjort fantastiskt mycket, men vi kan inte ta för givet att de vill fortsätta i evighet så vi behöver jobba för en föryngring på ledarsidan. Vi behöver förbereda en generationsväxling och i ännu högre grad ha rätt person på rätt plats.
– I styrelsen kommer vi fördjupa oss mer i klubbens olika förbättringsområden och analysera vilka som är värda att ta sig an och i vilken prioriteringsordning. Vi behöver också säkerställa att pengarna används så effektivt som möjligt och jobba vidare med att hitta nya intäktskällor.

“Vi är lyckligt lottade”
– Spårvägen är förhållandevis lyckligt lottad. Vi är en av de friidrottsklubbar som har störst intäkter år efter år. Det är inte synd om oss, men faktum är att det var ännu bättre förr. När vi nu ställs inför en magrare budget behöver vi vända på kronorna och överväga var resurserna gör mest nytta på kort och lång sikt.
– Vår bredaste verksamhet bör rimligtvis vara ungdomsverksamheten. Att det blir fler ungdomar i föreningen innebär i sig också en föryngring. Här ser jag en möjlighet att bredda verksamheten med satellitklubbar, det vill säga inleda samarbete med klubbar i Stockholmsområdet som har ungdomsverksamhet men ingen seniorverksamhet. Genom samarbetet skulle vi kunna bistå med kompetens och attraktionskraft med våra stjärnor. Detta är ett sätt att få nytt blod till klubben i form av talangfulla ungdomar, framtida ledare och volymer av funktionärer.

Spåret tar dig hela vägen
– En annan modell som beskriver ett viktigt förbättringsområde är vår karriärtrappa. Vi säger ju att Spåret tar dig hela vägen. I sin grund ska det syfta till att en ungdom kan ta sig ända fram till att förverkliga sin dröm, kanske helst en OS-medalj. Här ska vi finnas med hela vägen och skapa förutsättningar för att hjälpa talangen att nå ända fram.

Världen förändras
– Förr sa vi klubbmärke och menade det som satt på bröstet. Det var mest en fysisk grej. Idag säger vi varumärke och menar egentligen mest det lilla utrymme som är tillägnat vår kära klubb i människors hjärnor. Det handlar således om vilken uppfattning människor har om klubben, vilka associationer man förknippar oss med. Men i första hand handlar det kanske om kännedom.
– Rent varumärkesmässigt kan vi se fördelar i att Spårvägen ses som ”Stockholms Friidrottsklubb”. Spårbanenätet har en historisk koppling till vår klubb, själva bansträckning kan beskriva det område som vår verksamhet täcker, vårt naturliga upptagningsområde. Helt naturligt kommer vi inte kunna ha verksamhet i varje kvarter men vi kan ha verksamhet på en mängd platser. Genom barn- och ungdomsverksamhet har vi möjlighet att uppfattas som det ”lokala alternativet” på denna plats.

“Jag kommer inte sitta i elva år”
Görans tankar om vägen in i framtiden för Spårvägen inspirerar och det känns helt klart som han är vägen att hjälpa oss att inleda den resan.
– Jag tänker mig i första hand ett år som ordförande, kanske två. Men jag kommer inte att sitta lika länge som min företrädare, säger Göran.

/Jonas Hedman

Läs även:
Årsmötet: Full fart framåt
Spårvägens nya styrelse
Årsberättelsen 2022