Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb
Christer Derger lämnar över ordförandeklubban till Åsa Glovéus. Foto: Jonas Hedman

Glovéus ny ordförande i Stockholms Friidrottsförbund

När 08Fri på onsdagskvällen hade årsmöte valdes Åsa Glovéus till ny ordförande efter Christer Derger som efter tre år på posten avböjt omval. Åsa Glovéus har suttit i 08Fris styrelse sedan 2008 och är också ordförande i Bromma IF.

Det var ett välbesökt årsmöte i 08Fris lokaler på Smidesvägen 5 i Solna. SFIF:s ordförande Lennart Karlberg valdes till mötesordförande och fick användning för en hel del av sina möteskunskaper! För det blev ett allt annat än händelselöst årsmöte som höll på i över två timmar.
Styrelsen kom med ett förslag att lägga ner senior-DM eftersom det inte drar till sig de bästa friidrottarna i distriktet. Faktiskt väldigt få deltagare överhuvud taget och så har det varit i flera år. Fredrikshof yrkade på att man skulle sprida ut DM-grenarna på flera tävlingar och inte, som i år, bunta ihop dem på SAYO.
Denna fråga slutade med att mötesordförande Karlberg efter muntlig votering, där det inte gick att avgöra om mötet yrkade bifall eller avslag, föreslog en provomröstning. När han frågade hur många som biföll styrelsens beslut om att lägga ner senior-DM så åkte åtta gula lappar upp i luften. Frågan om avslag följdes av att åtminstone tre gånger så många gula for upp i luften.
Senior-DM, som instiftades redan på 1910-talet, kommer alltså att leva vidare, åtminstone över 2010.
Många var av den uppfattningen att förbundets uppgift borde vara att främja tävlingar istället för att lägga ner dem.

Diskussioner kring serviceavgiften
En annan fråga som väckte debatt var styrelseförslaget om föreningarnas serviceavgifter för 2009–2010. Styrelsen föreslog att de avgifterna ska vara oförändrade vilket bland annat innebär att de sex främsta föreningarna enligt DM-poängen betalar 12.500 kr, de följande sex 7500 kr, och de påföljande sex 2500 kr. Sedan 2100 kr för övriga arenaföreningar och 1250 kr för resterande klubbar.
FK Studenterna menade att de med detta system får betala en hög medlemsavgift men samtidigt har ett relativt litet demokratiskt inflytande.
Förslaget presenterades av styrelsens vältalige Börje Wigfeldt som när han skulle ta upp denna känsliga fråga uttryckligen beklagade att han inte hade Johan Storåkers pondus!
Lorenzo Nesi visade med hjälp av en Excel-fil hur märkligt detta slår. I synnerhet för FK Studenterna som har en verksamhet som avviker mycket jämfört med den genomsnittliga föreningen (Studenterna har ca 200 medlemmar som nästan uteslutande är vuxna och sysslar med långdistanslöpning).
Något som också diskuterades flitigt var hur distriktet och föreningarna ska göra med fördelningen av sina röster på SFIF:s årsmöte i mars. Efter förbundsförslaget vid årets SFIF-möte fick distrikten mindre att säga till om och med anledning av det beslutade 08Fris årsmöte nu om att ett extra årsmöte som ska genomföras i slutet av februari med valfrågan på dagordningen. 

Mer än halva styrelsen utbytt
Valberedningens förslag till ny ordförande i 08Fri var Åsa Glovéus (Bromma IF) och hon valdes enhälligt på ett år. Därmed blev hon den andra kvinnliga ordföranden i distriktsförbundets drygt halvsekellånga historia. Det blev hela fyra nya namn i styrelsen i form av Roger Karlsson (IFK Tumba), Susanna Tsoumani (Järva FIK) och Bernt Vestlund (Tyresö FK), alla på två år, medan Lars Lappalainen (Hanvikens SK) valdes på ett år efter Åsa Glovéus. Anders Johansson (Turebergs FK) omvaldes. Lars Linde (Täby IS) och Börje Wigfeldt (SoIK Hellas) har ett år kvar på sina respektive mandatperioder.
De som avgick var nu ordföranden Christer Derger samt ledamöterna Bodil Torelm, Karin Matton Jernberg, Markus Ståhlberg och revisorn Kent Gerhardsson. Till ny revisor valdes Hans Ahlin (Huddinge AIS).

Helt ny valberedning
En helt ny valberedning röstades fram av årsmötet och där sitter nu följande personer: Thomas Enström (Väsby IK), ordförande, och ledamöterna Henrik Balkander (Hammarby IF) och Bodil Torelm (Hässelby SK). Bodil gick alltså från styrelsen till valberedningen. Förslagen på valberedning var flera och det var inte långt ifrån att mötesordförande Karlberg fått be mötesdeltagarna att använda de gula röstlapparna igen!
Spårvägen har fem röster på 08Fris årsmöte och dessa bars denna kväll upp av fyra personer – Lech Nikitin, Jan Ahlström, Johan Storåkers och undertecknad. Följande hade förhinder: ordförande Jan Kowalski, vice ordförande Andreas Carlborg och David Fridell.
Info om de nya i styrelsen.
Kompletterande styrelseinfo.