Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Från bingo till maraton ? och från korp till elit

Förr var bingo Spårvägens viktigaste inkomstkälla. Så är det inte längre. Anders Johrén skriver här om hur intäkterna från Stockholm Marathon ökat i takt med att bingopengarna minskat.

Spårvägens Friidrottsklubb har de senaste 35 åren haft en sund ekonomi ? såtillvida att klubben alltid haft en stabil inkomstkälla. I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet, när friidrottssektionen inom Stockholms Spårvägars Gymnastik och Idrottsförening förvandlades från lite mer än en framgångsrik korpförening till elitidrottsklubb, var det bingon som var den huvudsakliga inkomstkällan. Det var kring bingon ekonomin byggdes upp under 1970-talet och utan bingon hade Spårvägen antagligen fått svårt att nå de sportsliga framgångar som klubben fick på 1970-talet. Stockholm Marathon-premiär 1979 För 27 år sedan arrangerades Stockholm Marathon för första gången. Det var friidrottsledare i Hässelby SK, framför allt Anders Olsson, som tog initiativ till tävlingen och som tur var, skulle det visa sig, var Spårvägen, främst genom dåvarande styrelseledamoten Peter Melin, snabbt framme och blev tillsammans med Hässelby arrangör av loppet. Evenemanget utvecklades. 1984 arrangerades Tjejmilen för första gången och så småningom kom Vår Ruset och sedan några år tillbaka är det Hässelby och Spårvägen som också arrangerar S:t Eriksloppet. Samt ett antal andra små och stora tävlingar i regi av Stockholm Marathon-organisationen. Från risk till stabil inkomstkälla Från början var Stockholm Marathon en ekonomisk risk för Spårvägen. Men sedan har loppet, och loppen, utvecklats till att bli den stabila intäktskälla som bingon var på 1970-talet men inte längre är. För medan Stockholm Marathon har visat på en god ekonomisk utveckling har bingon tappat rejält. Men Stockholm Marathons positiva utveckling har inneburit att Spårvägen kontinuerligt har kunnat fortsätta satsningen på att få fram elitfriidrottare. Och till skillnad från aktiva i så många andra klubbar slipper Spårvägens aktiva sälja bingolotter, arrangera loppmarknader, julbasarer och allt annat som vi tack vare Stockholm Marathon-organisationens framgångar slipper. Stockholm Marathon är viktigt Så undertecknad kassör, liksom samtliga av våra medlemmar, borde rikta tacksamhetens tanke till att Spårvägen var med på tåget när Stockholm Marathon startade verksamheten 1979. Utan Stockholm Marathon hade Spårvägen varit en helt annan klubb än vad den är idag. Och det gäller för alla oss i Spårvägen att ta till vara på, och bidra med de vi kan, för att Stockholm Marathon och all verksamhet i dess regi, även i fortsättningen ska ge oss förutsättningar att hålla på med det vi allra helst vill ? elitfriidrott! Anders Johrén Kassör