Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Förtydligande om Moa Hjelmer

Under torsdagen berättade en av våra landslagsaktiva, Moa Hjelmer, om att hon utsatts för en våldtäkt i samband med Finnkampen 2011.

Att någon ska uppleva detta inom friidrotten, eller i någon annan del av samhället, är helt oacceptabelt. Det här har chockat oss och gjort oss ledsna och arga. Vi kan inte nog understryka hur allvarligt vi ser på den här händelsen och vi har ett stort ansvar i att både förstå vad som har hänt och att hitta metoder att komma åt de här problemen i framtiden.

I det första steget har vi fokuserat vi på att, genom flera kontakter med Moa, visa henne vårt stöd och skapa oss en bild av hennes upplevelser. Vi fortsätter att ha tät kontakt med Moa och rekommenderar bland annat henne att göra en polisanmälan, som vi i så fall står bakom. Inget beslut är dock fattat kring detta just nu.

Detta rör sig om en mycket allvarlig händelse och den har tydliggjort behovet av en utredning där vi i detalj granskar vår verksamhet, med utgångspunkt i det som skett. Vi kommer att anlita extern kompetens som neutralt bland annat kan utreda om detta är i större omfattning än vad vi idag känner till och för att bättre skydda våra friidrottare i framtiden. Vi kommer även att arbeta nära tillsammans med Riksidrottsförbundet och deras specialistkompetens. De slutsatser som utredningen ger oss kan bli ett underlag för såväl direkta åtgärder som en handlingsplan för förebyggande arbete.

#metoo, och de upprop inom olika branscher som följt, är enormt viktiga. Dels för att de för fram upplevelser i ljuset, men också för att det leder till en ökad öppenhet och granskning. Konsekvenserna av uppropen visar också hur avgörande det är att berätta om hemska upplevelser i vår och andras verksamheter. Utan kännedom är det svårare för oss att agera och sätta in åtgärder.

Våld, övergrepp, kränkningar, trakasserier eller andra ofredanden har ingen plats inom idrotten.

Förbundsstyrelsen Svensk Friidrott
Styrelsen, Spårvägens Friidrottsklubb