Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb
Stockholm Marathon Gruppens styrelse för 2012. Stående fr v Bodil Torelm, Anders Johrén, Jan Ahlström och Bengt Olsson. Sittande Tomas Ljunglöf, Andreas Carlborg och Christina Wahlstedt (suppleant). På bilden saknas Jan Kowalski (suppleant). Foto: Jonas Hedman

Ett fantastiskt löparår summeras

Den 15 mars genomförde Stockholm Marathon Gruppen sitt årsmöte på Scandic Alvik bara två spjutkast från det nya kansliet. Det var riktigt fina siffror som presenterades eftersom nästan alla motionsloppen nådde nya deltagarrekord under 2011.

Bengt Olsson summerade de ekonomiska siffrorna och Thomas Enström läste rubriker och sammanfattningar ur årsberättelsen om alla lopp som genomförts under 2011. Bengt Olsson valdes till mötesordförande och valen föll så att Tomas Ljunglöf, Andreas Carlborg och Bengt Olsson valdes till ledamöter för en tid av två år och Christina Wahlstedt (Hässelby) och Jan Kowalski (Spårvägen) till suppleanter på 1 år. Styrelsen utser sedan styrelseordförande för en tid av ett år.
Därefter avslutade Anders Olsson sittningen med sin traditionella analys av det gångna året plus en intressant blick in i vad som kan komma att hända i framtiden. Båda inslagen var som vanligt helt lysande.
Därefter avslutades kvällen med middag och skålande i champagne under ledning av Bodil Torelm.