Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb
Andreas Carlborg, t v, tog emot ordförandeklubban av avgående ordföranden Jan Kowalski som tackade för sig efter åtta år. Foto: Tommy Berlin

Carlborg ny ordförande i Spårvägen

På tisdagskvällen genomfördes Spårvägens FK:s årsmöte i Idrottens Hus matsal på Fiskartorpsvägen 15 A med 38 medlemmar närvarande. Andreas Carlborg valdes till ordförande och nya i styrelsen var också Henrik Skoog och David Fridell. 

Johan Storåkers valdes till mötesordförande och undertecknad till mötessekreterare och efter att den sistnämnde läst rubriker och valda delar ur den 108-sidiga årsberättelsen kunde årsmötet godkänna densamma med några rättelser och tillägg.
Kassör Anders Johrén föredrog ekonomin och konstaterade att klubben 2011 gjort ett positivt resultat på 183.047 kr. Han underströk också hur viktigt det är att alla medlemmar ställer upp som funktionärer i Stockholm Marathon, Tjejmilen, Stockholm Halvmarathon med flera som är viktiga inkomstkällor och grunden för hela Spårvägens verksamhet.

Ett steg upp för Carlborg
Eftersom ordförande Jan Kowalski i januari meddelat valberedningen att han inte stod till förfogande stod det klart att det skulle bli en ny person på posten. Valberedningen, genom Claes Albihn, föreslog Andreas Carlborg som enhälligt valdes. Årsmötet gick sedan helt på valberedningens förslag vilket innebar nyval på två år på Henrik Skoog och David Fridell och omval av Anders Johrén och Anders Tallgren. Följande ledamöter har ett år kvar på sina respektive mandatperioder: Gunilla Fröberg, Lars Hagström, Åke Ruus och Roger Thorstensson.
Kent Gerhardsson omvaldes som revisor och Alexander Eriksson som revisorsuppleant. Även valberedningen fick förnyat förtroende: Claes Albihn (ordförande), Anders Edvinsson och Lars Söderberg.
Inga motioner hade lämnats in och inga övriga frågor restes så mötesordförande Storåkers kunde klockan 20.08 knacka med klubban i bordet och förklara årsmötet för avslutet efter exakt 64 minuter.

Avtackningar
Efter mötet avtackades Jan Kowalski och Bosse Stivert. Revisor Kent Gerhardsson gratulerades eftersom han i januari fyllde 50 år. I 40 av dem har han varit spårvägare. Därefter plåtade vår hovfotograf Tommy Berlin den nya styrelsen, ledamöterna, tränartrojkan som var på plats samt valberedningen. Ännu ett ett årsmöte var till ända och en nytt kapitel börjar nu i Spårvägen med Andreas Carlborg som ordförande.

Spårvägens nya styrelse
Andreas Carlborg, ordförande
David Fridell
Gunilla Fröberg
Lars Hagström
Anders Johrén
Åke Ruus
Henrik Skoog
Anders Tallgren
Roger Thorstensson

Den nya styrelsen kommer att ha konstituerande möte den 27 mars.

Om nye ordföranden
Andreas Carlborg är född 1972 i Helsingborg och kom till Spårvägen 1996. Han är före detta långdistansare med flera SM-medaljer på meritlistan där de bästa personliga rekorden är 30:31.95 på 10 000 m (2002) och 1:06:50 på halvmaraton (1997).
Andreas har suttit i Spårvägens styrelse sedan 2008 och varit vice ordförande de senaste tre åren. Han valdes förra veckan in som ordinarie ledamot i Stockholm Marathon Gruppen efter att tidigare varit suppleant. Civilt är han läkare, bor på Sveavägen, är gift och har en son.