Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb
Bosse Sivert, t h, avtackas av nyvalde ordföranden Andreas Carlborg. Foto: Tommy Berlin

Bosse Stivert avtackades på årsmötet

Bosse Stivert har suttit i Spårvägens styrelse i två omgångar och avtackades med applåder när han på årsmötet den 20 mars avslutade en tioårig styrelsetid.

Bosse blev medlem i Spårvägen redan 1967 och efter en karriär som 400- och 800 m-löpare i slutet på 60- och början av 70-talet då han bland annat blev svensk mästare på 4×800 m så var han kassör i 16 år. Efter ett uppehåll kom han tillbaka i början på 2000-talet och har alltså suttit i Spårets styrelse i mer än 25 år!
– Men jag kommer att fortsätta som ledare i Spårvägen. Titta till klubblokalen tre gånger i veckan, hjälpa till med arrangemangen och även annat om intresse finns från klubbens sida, säger Bosse.
Och det gör det definitivt! En gång spårvägare alltid spårvägare – det är Bosse ett utmärkt exempel på!