Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Bertil Bengtson in memoriam

Spårvägens hedersordförande Bertil Bengtson avled i måndags i en ålder av 85 år. Det var hjärtat som inte orkade längre.

Bertil var en drivande och engagerad ordförande under större delen av 1970-talet och början av 80-talet, det vill säga den period då klubben etablerade sig i Sverige-toppen. Han jobbade under sitt yrkesverksamma liv som militär och nådde överstelöjtnants grad. Vi delar sorgen med hustrun Gerd och barnen Janne och Lotta med familjer. Jan Ahlström