Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Årsmötet flyttat

På fredagskvällen tog Spårvägens styrelse beslutet att flytta fram årsmötet till slutet på september för att hindra spridningen av Corona-viruset.

Årsmötet var ursprungligen planerat att hållas den 25 mars och inget nytt datum är bestämt annat än att det blir tidigast i slutet på september. Enligt stadgarna ska Spårvägen ha årsmöte senast 30 mars varje år men styrelsen hänvisar till Riksidrottsförbundets uppmaning enligt nedan.

RF:s rekommendation
Angående det rådande läget skriver Riksidrottsförbundet följande: Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt.
Utifrån detta föreslår RF att föreningsstyrelsen beslutar att årsmötet flyttas fram till en senare tidpunkt. Föreningens medlemmar måste tydligt informeras om situationen och beslutet. Den nu valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet.

Spårvägens årsberättelse 2019 (pdf)