Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Årsmötet: Andreas Carlborg omvald som ordförande

På måndagskvällen genomfördes Spårvägens årsmöte digitalt med 28 röstberättigade medlemmar. Det två timmar långa mötet resulterade i att bland annat hela styrelsen valdes om.

Årsmötet genomfördes helt digitalt utan att ens precidiet var fysiskt samlat på ett ställe, allt för att hålla avstånd och minska risken för smittspridning. Till mötesordförande valdes förra styrelseledamoten, numera ordföranden i Stockholms Friidrottsförbund, Marianne Mæhle Schmidt, till sekreterare David Fridell medan Bo Stivert och Lena Örn utsågs till justerare och rösträknare.

Ett annorlunda år
Den på Spårvägens hemsida utlagda årsberättelsen föredrogs av undertecknad Jonas Hedman som konstaterade att 2020 blev ett mycket speciellt år på grund av Corona-pandemin där mycket tid lades på att att kunna genomföra tävlingar på ett smittsäkert sätt. Mycket fick ställas in men det var också en hel del som kunde genomföras beträffande arenatävlingar. Värst drabbades motionsloppen där endast 46 av normalt drygt 500 kunde genomföras sett till hela landet.
För Spårvägen och Marathongruppen ställdes Asics Stockholm Marathon, Tjejmilen, Vårruset och Ramboll Stockholm Halvmarathon in liksom nästan alla övriga motionslopp med två undantag – WinterRun på Skansen i januari och maraton-SM i Stockholm som genomfördes i september som ett rent elitlopp. 

Tio spårvägare i landslaget
• Tio spårvägare tävlade i landslaget – Nordenkampen i Helsingfors, Finnkampen i Tammerfors och sju juniorer-ungdomar i Landslagsutmaningen i Söderhamn i augusti som substitut för de inställda junior- och ungdomslandskamperna.
• Spårvägen arrangerade för andra året i rad Folksam GP inomhus i Sätra i februari som TV-sändes och resulterade i fyra nya hallrekord. Helt i egen regi arrangerades också ALJ Open på Stadion och totalt handlade det om 20 tävlingar varav 18 med små startfält på grund av pandemin. Bland annat sex inom ramen för nya tävlingskonceptet Veckans grenar samt fem Castorama-tävlingar. Ungdoms-KM på Stadion var planerat till maj men ställdes in, dock kunde ungdoms-KM i terräng genomföras i oktober.

45 SM-medaljer
• Totalt hemfördes 45 SM-medaljer för seniorer, juniorer och ungdomar varav 14 guld vilket kan jämföras med 61 medaljer och 20 guld året före. Antalet seniormedaljer var 29 (varav nio guld). Moa Hjelmer blev mesta vinnaren med fyra individuella titlar (200 och 400 m ute och inne). Spårvägen hade tävlande med i alla senior-SM utom mångkamp ute och inne.
• På tio-bästa-listan genom tiderna i alla standardgrenar gjordes det 34 förbättringar – 11 för män och 23 för kvinnor – så det var hög resultatnivå trots pandemin. Noterbart är att resultaten i statistiken spänner över 50 år eftersom det äldsta är från 1970.
• Det sattes klubbrekord i 38 grenar fördelat på nästan alla åldersklasser från 14 år till seniorer helt jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Bland dessa märks Kalle Berglunds 4:59.86 på 2000 m (även svenskt rekord) och Emma Ljungbergs 58.18 i diskus (femma genom tiderna i Sverige).

Positivt resultat trots pandemin
Kassör Åke Ruus berättade om det ekonomiskt tuffare läge som Corona-pandemin resulterat i men konstaterade att 2020 trots allt resulterade i ett överskott, +19 000 kr. Anders Johrén berättade att balansräkningen omslöt 2 500 985 kr (summan av tillgångarna) och att det enga kapitalet per den 31 december 2020 var 1 540 487 kr.
Revisor Kent Gerhardsson var inte på plats utan delar av det skriftliga utlåtandet föredrogs av mötesordföranden Marianne Mæhle Schmidt.
Årsmötet godkände styrelsens berättelse rörande ekonomin och beviljade ansvarsfrihet för det gångna året.

Förslag till stadgeändringar
Inga motioner hade inkommit men väl ett styrelseförslag om stadgeändring indelat i två kategorier. Den första var av mindre karaktär och den andra gällde mer omfattande ändringar som krävde alliansföreningensstyrelsens godkännande. De föreslagna ändringarna i sin helhet.
Efter en halvtimmeslång diskussion godkände årsmötet styrelseförslaget med ett medskick från Jan Kowalski att göra en övergripande översyn av stadgarna till nästa årsmöte.

Förnyat förtroende för Andreas
Valberedningens förslag föredrogs av Bosse Stivert och handlade om omval av hela styrelsen liksom revisorerna. Inga andra förslag presenterades. Mötet beslutade enligt förslaget vilket innebar att Andreas Carlborg valdes till ordförande för ytterligare ett år och Lars Hagström, Åke Ruus, Tobias Lundgren och Lena Örn till ledamöter för två år. David Fridell, Anders Johrén och Louise Sandberg har ett år kvar av sina repsektive mandatperioder.
Kent Gerhardsson omvaldes som revisor och Alexander Eriksson som revisorsuppleant. Även valberedningen fick förnyat förtroende.
Klockan hade blivit nästan 21 innan Marianne försklarade mötet avslutat.

Spårvägen Friidrotts styrelse 2021
Direkt efter årsmötet konstituerade sig styrelsen enligt nedan.

Ordförande
Andreas Carlborg

Ledamöter    
Anders Johrén (vice ordförande)
David Fridell (sekreterare)
Åke Ruus (kassör)
Lars Hagström
Tobias Lundgren
Louise Sandberg
Lena Örn

Adjungerade: Kent Claesson (idrottsansvarig) och Jonas Hedman (webbredaktör)
 
Revisor: Kent Gerhardsson
Revisorsuppleant: Alexander Eriksson

Valberedning    
Bo Stivert (sammankallande)
Claes Albihn
Gladys Bamane

Årsberättelsen
Tillägg till årsberättelsen
Övriga styrelsehandlingar