Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb
Jan Ahlström avgick som sekreterare i Elitklubbarna efter 14 år. Foto: Tommy Berlin

Ahli tackade för sig på Elitklubbarnas årsmöte

I samband med SFIF:s årsmöte i Gävle den gångna helgen genomfördes traditionsenligt Elitklubbarnas årsmöte på lördagskvällen. Där avgick Janne Ahlström som sekreterare efter många år och ersattes av en annan spårvägare.

Eldsjälen “Ahli” har varit sekreterare i Elitklubbarna sedan 1997 men valde nu att inte ställa sig till valberedningens förfogande.
– Efter 14 år i styrelsen är det hög tid att släppa fram någon annan. Det är bara Erik Proos som suttit längre, sedan 1994, och jag har under mina år i Elitklubbarna avverkat tre ordföranden. Först K-G Svenson, sedan Erik Hafström och sedan 2003 är det Gunnar Bergqvist som hållit i klubban, säger Ahli som avtackades med stående ovationer!
Ahli ersätts nu av en annan spårvägare – den 35 år yngre Anders Tallgren som sedan tidigare sitter i Elitklubbarnas styrelse. Nu tar han över rollen som sekreterare och kommer också står för utskicket av nyhetsbrevet. Ordföranden Gunnar Bergqvist (Turebergs FK) omvaldes för ytterligare ett år. Erik Proos (Gefle IF) och Björn Lindgren (Falu IK) omvaldes som ledamöter för två år.

Elitklubbarnas styrelse 2011
Ordförande: Gunnar Bergqvist (Turebergs FK)
Sekreterare: Anders Tallgren (Spårvägens FK)
Ledamöter:
Björn Lindgren (Falu IK)
Erik Proos (Gefle IF)
Tomas Riste (IF Göta)
Anders Olsson (Hässelby SK)
Christina Liffner (Västerås FK)
Adjungerad: Petra Rodås (Ullevi FK)

Elitklubbarnas handlingsplan för 2011

– Noggrant bevaka konsekvenserna av SFIF:s organisationsförändring.
– Förbättra kommunikationen med medlemsföreningarna.
– Införa månadsbrev med aktuell information till medlemsföreningarna.
– Verka för att Elitklubbarna sänder fler deltagare till samtliga SM-tävlingar.
– Kräva att antalet ledarackrediteringar per klubb vid samtliga SM-tävlingar är lika med antal anmälda plus en. För att kunna ge de aktiva bästa möjliga service handlar det inte bara om ledare och tränare utan också massörer, läkare osv.
– Vara pådrivande till nödvändiga förändringar i tränings- och tävlingsprogram för våra aktiva med beaktande av de slutsatser Jenny Jacobsson har dragit i sin doktorsavhandling.
– Genomföra en höstkonferens i aktuella ämnen.
– Minst ett styrelsemöte per kvartal.

2010 – ett innehållsrikt år
Vad Elitklubbarna gör sammanfattas bra i årsberättelsen:
– Möte med förbundsstyrelsen i samband med SM i Falun.
– Medlemskonferens 8 oktober i samband med Friidrottsgalan: Huvudtemat var Jenny Jacobssons forskningsprojekt SkadeFri.
– Elitklubbarna var representerade på Ordförandekonferensen i november.
– Genomgång av Handlingsplanen 2010:
Två av planens sex punkter genomfördes väl, nämligen ett styrelsemöte per kvartal, och att skaffa fler medlemmar. Två genomfördes till viss del: Bevakning av FPC-utvecklingen och organisationsförändringen inom Svensk Friidrott. De punkter som inte uppfylldes lika bra var ökad intern kommunikation och att utreda hur friidrotten ska få fler aktiva.

Jonas Hedman

Elitklubbarna består av 14 medlemsföreningar
Falu IK
Hammarby IF
Huddinge AIS
Hässelby SK
Gefle IF
IF Göta
IFK Lidingö FK
Malmö AI
Spårvägens FK
Turebergs FK
Täby IS
Ullevi FK
Västerås FK
IFK Växjö