Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Yngve omvald med historiskt liten marginal

Med den historikt minsta marginalen, 56 röster mot 35, vann Yngve Andersson omröstningen mot Curt Högberg och omvaldes därmed till ordförande på 1 år i Svenska Friidrottsförbundet styrelse. I övrigt omvaldes Karin Lundgren och Madeleine Melander till ledamöter i styrelsen. Omröstningarna resulterade i två nyval av Lennart Karlberg (avgående GS) och Lennarth Johnsson (Skellefteå AIK).

Lennarth Johnsson är ny för många i friidrottssverige. Han är den nu yngste i förbundsstyrelsen, 43 år (!). Han tillbringade en kort tid av sin sprinterkarriär i Stockholm och tränade då tillsammans med spårvägarna Lelle Westermark och Jari Ketola. Han är numer sportchef i Skellefteå AIK och ligger bakom de senaste årens framgångsrika ungdoms- och juniorverksamhet med bland annat 13 medaljer på inom och utomhus SM för ungdomar och juniorer under 2006. Valberedningen kritiserad Ledandet av valberedningens arbete fick hård kritik på förbundsmötet. Detta resulterade i en ny ordförande i valberedningen för det kommande året. Det är vår egen Johan B Storåkers. Han har tidigare suttit som valberedare i bland annat Spårvägens FK, Stockholm Marathon, Stockholms Friidrottsförbund och Stadionklubbarna. Spårvägen hade inte motionerat inför förbundsmötet men yrkade på ett par ändringar i verksamhetsinriktningen: * Förbundet skall utveckla en central resultatdatabas för sverigestatistiken som skall vara tillgänglig för samtliga friidrottklubbar * Mediaservicen skall ha mätbara mål. Vid en utvärdering skall minst 75% av landets ledande friidrottsjournalister vara nöjda. Båda tilläggen antogs av mötet. Missat världsrekord Turebergs FK uppmärksammade mötesdeltagarna att Kajsa Bergqvists inomhusvärldsrekord inte var med i verksamhetsberättelsen! Tydligen är denna historiska prestation inte mycket värt för Svenska Friidrottsförbundet. Jan “Ahli” Ahlström blev omvald till Elitklubbarnas styrelse där han fick särskilt erkännande för sitt utförda arbete. Fler rapporter om förbundsmötet finns bland annat på friidrott.se och på Hässelbys webbplats. Jan Kowalski Ordförande Spårvägens FK