Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Var uppmärksam på grooming

Det förekommer att vuxna tar kontakt med barn i sexuellt syfte och så även inom idrotten. Det kallas för grooming. Det är en brottslig handling och kan beskrivas som ”förberedelser till sexuella övergrepp mot barn”.

Sexuella övergrepp på Internet är ofta icke-fysiska till en början, till exempel att barnet pressas att posera framför en webbkamera, men kan senare övergå till fysiska övergrepp.
Det är viktigt att barn vet vart de kan vända sig om de upplever att de har blivit kontaktade på ett sätt som de känner olust kring. Inom Spårvägens Friidrottsklubb ska alla vuxna som finns kring barn kunna ge ett sådant stöd eller hänvisa till någon ansvarig person.

Man kan alltid kontakta socialtjänsten för att få råd om man känner sig orolig. Mer info:
BRIS – Barnens rätt i samhället

Göran Harnesk
Ordförande Spårvägens Friidrottsklubb