Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Valberedningens förslag till årsmötet

Spårvägen Friidrotts årsmöte äger rum 27 mars och detta är valberedningens förslag.

Till ordförande föreslås

Omval av Andreas Carlborg på ett år

Styrelseledamöter med ett år kvar på mandatperiod

Lars Hagström avser fullfölja sin mandatperiod
Åke Ruus avser fullfölja sin mandatperiod
Roger Thorstensson avser fullfölja sin mandatperiod

Till Styrelseledamöter föreslås

Omval av Anders Johrén på två år
Omval av David Fridell på två år
Omval av Henrik Skoog på två år
Nyval av Anna Sunneborn på två år

Till revisorer föreslås

Omval av Kent Gerhardsson på ett år
Vakant

Till Revisorssuppleant föreslås

Omval av Alexander Eriksson på ett år

Stockholm 2014-03-11

Valberedningen

Bo Stivert (sammankallande)
Claes Albihn        
Anders Edvinsson