Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Valberedningens förslag till 21/3

Spårvägen Friidrotts årsmöte äger rum torsdag 21 mars 2013 och valberedningen har lämnat följande förslag angående valen.

Till ordförande föreslås

· omval av Andreas Carlborg på ett år

Till styrelseledamöter föreslås

· omval av Lars Hagström på två år
· omval av Åke Ruus på två år
· omval av Roger Thorstensson på två år
Gunilla Fröberg har avböjt omval och valberedningen föreslår en minskning av antal ledamöter till åtta inklusive ordförande.

Till revisorer föreslås

· omval av Kent Gerhardsson på ett år
· vakant

Till revisorssuppleant föreslås

· omval av Alexander Eriksson på ett år

Styrelseledamöter med ett år kvar på mandatperiod

· David Fridell avser fullfölja sin mandatperiod
· Anders Johrén avser fullfölja sin mandatperiod
· Henrik Skoog avser fullfölja sin mandatperiod
· Anders Tallgren avser fullfölja sin mandatperiod

Stockholm, 2013-03-14


Claes Albihn
Anders Edvinsson
Lars Söderberg