Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Tuffa tider för oss alla

När Coronaviruset nu stänger ned stora delar av Sverige så drabbas vi alla, inte minst idrotten. Idrott efter idrott stänger ned sina verksamheter. Först var det de stora publiksporterna, som ishockey, fotboll, basket m.fl. Sedan har övriga idrotter följt och tävlings- och delar av träningsverksamheterna har nästan stannat upp.

Spårvägen har ställt in alla träningsläger under våren, det var ett flertal sådana planerade till sydligare breddgrader framåt Påsk, men framför allt har hela den ekonomiska basen för Spårvägen friidrotts verksamhet, alla de arrangemang som Marathongruppen genomför, hamnat i rejäl gungning.

Redan har ett evenemang med 5000 deltagare ställts in (Premiärmilen). Närmast i tur att ställas in står Vårruset, den turné runt hela Sverige som lockar närmare 100 000 kvinnor att springa fem kilometer och som är ett av Marathongruppens tunga evenemang. Huruvida Stockholm Marathon, som är planerat att gå 30 maj, kan genomföras det datumet är högst osäkert.

Även om vi kan upprätthålla vår fysiska status genom att träna mer på egen hand kommer de ekonomiska förutsättningarna för Spårvägen, och därmed alla våra aktiva, att bli markant sämre under den närmaste tiden, åtminstone för återstoden av 2020 och hela 2021. Det innebär att vi måste hålla i pengarna, och hålla nere kostnaderna, på ett sätt som vi inte har behövt göra under de senaste mer än 50 åren. Sveriges regering manar alla i samhället att ta sitt ansvar i denna krissituation. Vi i Spårvägens styrelse manar alla våra medlemmar att förutom att ta sitt samhällsansvar också bidra till Spårvägens fortsatta framgångar genom att inte i onödan genomföra aktiviteter som drar kostnader för klubben.

I ett större perspektiv är förstås idrottens kris en liten fråga. När människors liv är i fara, när mängder av företag får stänga ned och människors försörjning sätts på spel, ska vi inte klaga alltför mycket. Vi kommer att komma igenom även denna kris även om (idrotts)världen kanske aldrig blir riktigt densamma.

I skrivande stund, 17 mars 2020, vet nog ingen hur länge detta stopp kommer att vara. Vi får alla bidra till att göra vad vi kan för att förhindra att viruset sprider sig ytterligare samtidigt som vi får förbereda oss för den dag då vi åter kan fokusera på våra idrottstävlingar.

Spårvägens 2019 var det bästa året i klubbens historia med ett fantastiskt 100-årsfirande, en världsmästare i friidrott, en europamästare i terränglöpning, 17 SM-guld, 6 svenska rekord, och mycket, mycket mer.

Två och en halv månader in på 2020 har pendeln svängt så mycket den kan. Vår Europamästare i terränglöpning, Robel Fsiha, har lämnat ett positivt dopningsprov och från mitten av mars är det mesta av svensk idrott satt på sparlåga.

Men oavsett vilka tävlingar som kommer att genomföras i vår, sommar och höst, det är något som ligger utanför Spårvägens kontroll, räknar vi med att alla spårvägare så småningom kan fokusera på sin idrott och komma väl förberedda till framtidens prövningar.

Gott mod och lycka till alla spårvägare.

Anders Johrén
Vice ordförande i Spårvägens friidrottklubb