Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Tidsprogram Raka Spåret

Smärre justeringar kan bli aktuella.

11.15 F17 60 m försök 11.25 P17 60 m försök 11.40 F19 60 m försök 11.50 P19 60 m försök 12.00 K 60 m försök, F17 Längd, K Stav 12.10 M 60 m försök, K Tresteg 12.30 F17 800 m, M Höjd 12.40 P17 800 m 12.45 K+F19 800 m 12.50 M+P19 800 m 13.00 F19 60 m final, K+F19+F17 Kula 13.05 P19 60 m final, K+F19 Längd 13.15 F17 60 m final 13.20 M 60 m final 13.25 P17 60 m final 13.30 K 60 m final, M Tresteg 13.50 M 400 m 14.00 P17 Längd, M stav 14.15 K 400 m 14.30 K Höjd, M+P19+P17 Kula 14.40 K+F19+F17 60 m häck 14.50 M+P19+P17 60 m häck 15.00 K 1500 m, M+P19 Längd 15.10 M 1500 m 15.30 K 200 m 15.50 M 200 m Åke Ruus Tävlingsledare, 0739-81 36 73