Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb
Stockholms distriktsförbunds styrelse 2012-2013: Fr v Björn Sveen (kanslichef), Johan Storåkers, ordf, Mateusz Stec (ny ledamot), Ann-Catrin Lindström (ledamot), Helene Bourdin (ny ledamot) och Börje Wigfeldt (vice ordförande). På bilden saknas ledamöterna Roger Karlsson och Bernt Vestlund. Foto: Jonas Hedman

Storåkers omvald som ordförande i Stockholm

Stockholms FIF:s årsmöte genomfördes i Solna den 4 december och blev mycket lugnt. Spårvägaren Johan Storåkers omvaldes som ordförande vilket innebär att 2013 blir hans tredje år på posten.

Spårvägen representerades av Ola Svensson, Åke Ruus, Jan Ahlström, Jonas Hedman och Lasse Söderberg men det blev inget röstande eftersom de två inlämnade motionerna drogs tillbaka före årsmötet. Anna Sunneborn hade avböjt omval som ledamot och kunde inte vara med på mötet men avtackades ändå med applåder.
Toralf Nilsson var mötesordförande och informerade efter mötet om inne-EM i Göteborg 1–3 mars.

Vikten av funktionärsrekrytering
Johan Storåkers tog efter årsmötet upp funktionärsrekrytering och belyste hur viktigt det är att vi ökar den. Detta gäller i synnerhet starters och eltidtagare men också tekniska ledare.
08fri. jobbar med att ta fram en funktionärsdatabas för att bättre ha koll på de funktionärer som finns i distriktet och vilka som gör vad. Målet är att den ska börja användas i vinter. Jörgen Silén i Sundbybergs IK är kontaktperson.
Kvällen avslutades klockan 20.04 med att Johan Storåkers tackade för det gångna året och önska alla lycka till inför 2013!

Jonas Hedman