Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

Storåkers ny i SFIF:s styrelse

Den gångna helgen genomfördes Svenska Friidrottsförbundets årsmöte i blivande SM-staden Umeå och det mest intressanta ur Spårvägen-synvinkel var att Johan Storåkers valdes in i styrelsen. Bland mycket annat noterar vi att förbundet fick en ny ordförande i förre rikspolischefen Björn Eriksson som efterträdde Tomas Riste.

Sedan tidigare sitter Jan Kowalski där så nu har Spåret två representanter i förbundsstyrelsen.
– Jag är hedrad över att ha blivit ledamot i Svenska Friidrottsförbundets styrelse. Det är dock nu det hårda arbetet börjar. Jag kommer självklart ta ansvar för helheten men planerar att inrikta mig extra mycket mot media och kommunikation samt friidrotts- och idrottspolitik, säger Johan.
Lasse Hagström var en av Spårvägens delegater och lämnar här rapport:

Ny ordförande

Det var ett förhållandevis lugnt årsmöte om än innehållsrikt. Ordföranden Tomas Riste inledde med att summera det framgångsrika friidrottsåret 2013 med inne-EM i Göteborg som kronan på verket. Det var också året då det vände uppåt igen, menade han.
Årsmötesordföranden Christer Pallin höll en betraktelse över den svenska idrottsrörelsens historia, organisation och styrka att möta framtiden. Spårvägens delegater var Jonas Malm, undertecknad Lasse Hagström, Andreas Carlborg och Anders Tallgren. Dessa fördelade sig jämnt mellan seminarierna ”Det nya stadgeförslaget”, ”Utveckla föreningen genom SISU Idrottsutbildarna”, ”Regeländringar och kvalitetssäkring” och ”Samarbete inom friidrotten”.

Verksamhetsinriktningen 2014–2020 godkändes

Den nya verksamhetsinriktningen gicks igenom, diskuterades och godkändes. Med favören av att agera på hemmaplan vann Västerbottens Ivar Söderlind debattligan relativt överlägset. Hans inlägg handlade som traditionen bjuder om veteranverksamhet och om de små löparklubbarnas villkor i Norrlands inland. Glädjande nog belade vår egen Anders Tallgren en klar och hedrande andraplats när det gäller inlägg och besök i talarstolen. Tallis reagerade bland annat på att inte Finnkampen fått större textutrymme och egen rubrik.
Innehållet i den centrala verksamhetsplanen för 2014-2020 diskuterades i grupper. Förslagen från grupperna ska sammanställas och tas i beaktande.


Valberedningens förslag presenterade sig

Hearing med valberedningens kandidater till förbundsstyrelsen. Björn Eriksson menade att friidrotten utmaningar nu är ungefär desamma som skidskytteförbundet stod inför när han gick in som ordförande där. Sviktande sponsorsstöd, bristande mediabevakning mm. Han poängterade också lagarbetets betydelse i det framtida styrelsearbetet. 


Tallis ny ordförande i Elitklubbarna

Därefter Elitföreningarnas årsmöte. Avtackningen av Gunnar Bergqvist antydde i skämtsam ton att han med åren blivit mindre kantig och burdus och mer inlyssnande och samförståndssträvande. Behöver det tilläggas att valberedningens sammankallande Johan Storåkers höll lysande anföranden om både avgående ordförande och tillträdande dito – trätobrodern Tallis. En hedrad Tallis tackade för förtroendet.

Utmärkt trerätters!

Kvällen innebar trerättersmiddag i kommunens regi. Klart bättre än Borås förra året! Sedvanligt barmingel med mer eller mindre viktiga överläggningar.
Centralt boende på Scandic med lysande utsikt över ”Björkarnas stad” och Umeälven.
Tappade en timme under natten……söndagens start nnågot fördröjd….  
Odramatisk söndag med motionshantering och val av nya styrelsemedlemmar. Stort Grattis till Johan ”den olympiska rörelsens huvudidrott” Storåkers. Björn Eriksson tackade för förtroendet genom att utropa något i stil med att ”den Gud giver ett ämbete, ger han också förstånd nog att sköta det”.
Mer om förbundsmötet och motionerna.