Spårvägens Friidrottsklubb

Spårvägens Friidrottsklubb

SFIF:s årsmöte till helgen

Det är dags för det årliga förbundsmötet i helgen. Det går av stapeln i Eskilstuna som också är platsen för sommarens Stora SM.

Handlingar såsom årsskrift, verksamhetsberättelse, motioner, valberedningens förslag med mera finns att beskåda på friidrott.se. Spårvägen FK kommer att närvara med flera medlemmar med undertecknad Jan Kowalski och Johan Storåkers som står för de röstberättigade mandaten. Övriga är Jan Ahlström, David Fridell, Lars Hagström, Pelle Hjelmer, Bo Stivert och Jonas Hedman. Vi kan notera att det finns en utmanare till valberedningens förslag till ordförandeposten. Det är Curt Högberg från Lidingö. Valberedningens förslag som ordförande i SFIF för det kommande året är sittande ordföranden Yngve Andersson. Spårvägen FK har inte skickat in några motioner till årets möte. Jan Kowalski Ordförande Spårvägens FK